ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

2021-07-18
ਭਾਸ਼ਾ:English

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਸ‌ਿਆ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਨਾਲੋਂ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰਸੰਗ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ