ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ

00:06:54

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।(Crying lady: ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਰੇ ਹਨ!) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਵੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਨਾਹ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਆਵਦੇ ਉਦਾਰਚਿਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜੋ ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਵਲ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਚ‌ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-08-16   1471 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-08-16

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

00:02:34

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

If the planet has trouble, if all people or anypeople are killed because of the climate change, the government leaders, I say,are guilty. Because they have the power to stop it, to change it. I hope theyrethink about that, so they don’t have to go down to hell and answer to theking of hell or the maya, waiting for them, satan waiting for them. Like willattract like. No need to say that I’m threatening anybody. You are in power, you are in privilege, you are wellpaid, you’re getting rich by the tax-payers of your country, you should do whatyou must do in order to rescue your people. And if you don’t, then you’reguilty of murdering humans, not just animals. I’m telling you the truth likethat. Be Vegan, Make PeaceWatch or download the full conference “The Snake InsideHumans” at SupremeMasterTV.com
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26   2377 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26

Global Warming: A Threat to Human Survival

00:02:27

Global Warming: A Threat to Human Survival

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05   1022 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05

A Report on Our Ocean Life

00:02:32

A Report on Our Ocean Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-02   951 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-02

ਐਸਓਐਸ ਬਚਿਆਂ ਵਲੋਂ

00:03:28

ਐਸਓਐਸ ਬਚਿਆਂ ਵਲੋਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-01   2591 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-01

Water Shortage: A Global Problem

00:03:55

Water Shortage: A Global Problem

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-01-29   1003 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-01-29

(SCROLL) Solutions for the Planet from Supreme Master Ching Hai

00:10:34

(SCROLL) Solutions for the Planet from Supreme Master Ching Hai

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-10   3136 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-10

3 Stops to Global Warming

00:03:24

3 Stops to Global Warming

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09   2901 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

00:04:28

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   3025 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Are We Short of Water or Food?

00:03:21

Are We Short of Water or Food?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   2920 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Meal of Fortune

00:01:33

Meal of Fortune

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-01   8530 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-01
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ