ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ  ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

00:22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby.” “An oceanic joy broke upon calm endless shores of my soul. The Spirit of God, I realized, is exhaustless Bliss; His body is countless tissues of light.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   1501 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   2767 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 109 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:32:00
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 109 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਕ ਪਵਿਤਰ ਮਾਲਕ (ਸਾਧੂ ਰਾਜਾ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਥ ਵਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-27   2369 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-27

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਰਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆ ਅਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:55
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਰਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆ ਅਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਰਾਜ਼ਾ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਇ ਆਪਣੇ ਮਾ‌ਪਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਲਈ, ਭੌਤਿਕ ਅਖਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-27   1341 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-27

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਰਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:31:32
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਰਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

"ਇਸ ਰਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਿ, " ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰਾਂ। "ਉਹ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਅਖਾਂ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-26   1361 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-26

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:20
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with a selection from Guy Warren Ballard’s, or Godfré Ray King’s book “Unveiled Mysteries.” “Mankind in the unascended state, marvel at these things - but I tell you - it is no more Effort - for us to change the appearance and activity of our bodies - than it is for the ordinary human being - to change his clothes. The unfortunate condition in human consciousness - that keeps individuals in their self-created limitations - is their attitude of mind - which either fears or ridicules - what it does not understand - or what is still worse - in its ignorance says – ‘That is impossible.’ A thing may not be probable - under certain human conditions - but the God-Self - which is the Great ‘Light’ - can change all human conditions - so nothing is - impossible.” “Every individual has the Divine Flame of Life Within him, and - That God-part of Him - has Dominion - wherever he moves in the universe. If he - because of his own mental inertia - will not exert the necessary effort - to reorder his age old habits – of mind and body - he goes on bound by the chains of his own forging - but if he chooses to know the God Within himself - and dares - to give that God-Self - all control of his outer activities - he will receive the knowledge once more of his Dominion over all substance - which has been his from the beginning.” “Thus, does the outer life keep the individual bound to the wheel of necessity, rebirth, continued struggle, and pain until we – let - the ‘Light of the Christ Within’ – illumine and purify us that we may respond only to the Plan of God - Love, Peace, and Perfection for His Creation. This is the kind of lesson - one never forgets - because objective teaching records the experience in the – vision - as well as in the mind. The record in the sight is deeper and - necessarily receives more attention - from the outer activity of the intellect.” “‘There is only one way,’ he went on, ‘to avoid the cosmic wheel of cause and effect - the necessity for re-embodiment - and that is through the conscious effort to comprehend - the Law of Life. One must earnestly seek the God Within - make permanent, conscious contact with that “Inner Self” - and hold firmly to it - in the face of every condition in the outer life. It will be my pleasure and privilege to show you more - but only for the instruction it will bring - to yourself and others.’”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-26   911 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-26

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 8 of 10

00:19:07
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 8 of 10

(First, when artists create their works, inspiration is most important. Where does inspiration come from? What is the source of inspiration?) “Artists have innate talent. It’s their nature. Maybe in their past lives, they had experienced it or done it. Or maybe they came from a higher realm to this world to entertain humankind. So their inspirations may have come from their past lives, or from the higher realms, that’s why they still carry some impressions in their sub-consciousness. Of course they can communicate with their inner creative power, to be able to create original art works.” (Master, could You please shed some light on our creative energy? Does it come from the universal love energy?) “Regarding your question of whether our creativity comes from universal love, part of it is. If we are purer and have more spiritual quality, we are better at bringing this love power of creativity out into the world to make the audience feel happy. They really will help the world a lot because they contribute with their inner creativity and love. Sometimes we are too busy and forget. We work too much every day and forget this energy. Through their performance, we are reminded. That’s why we are happy and joyful. They remind us from inside. Our souls can communicate with each other. So we will be reminded, and our soul will also be elevated. Then our world will become happier. Most of the artists are half-saints because they are very pure inside. When they perform, dance, sing or play music, they are really into it. It’s like meditation.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-26   1124 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-26

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:30:24
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

Because talking also consumes our energy. When we talk to someone, it is like we are communicating with them through a bridge. Talking is like a bridge that exchanges energies. So whatever he has, later on it will also come to your side. (Yes.) There is some exchange, so it will affect you to some degree. My wish is that every nation has that (Supreme Master) Television in their own language subtitle. But we are working on... like, we have a lot of subtitles. And then from the machine, you can regulate, you can have whatever subtitle in your native tongue that you want. But for that, we must first translate. We must need translators. Whatever language we want to provide, we have to provide for the machine first. And if any of you can translate anything in your language, and if you think you can do that, then you have to contact with the team. And you don’t need to tell me, just go there and work, or contact them and translate. And do your best. Maybe it’s lousy translation in the beginning, but it’s better than nothing. And then later, if we find a better translator, we can do that. If you want. Because that’s the best for spreading the teaching.No matter how many neighbors you have, how many neighbors can you talk to and convert into vegetarian (vegan)? But on television, millions of people will see. At least, hundreds of thousands of people will see. And then from then, they’ll breed more. You see, the word will spread, and they will watch more and more and more. The neighbors will watch! Let’s face it, how many neighbors can we visit, and to convert them into vegetarianism (veganism)? So, even if you want to help save animals, translation is already a salvation tool. That is how you save the world, even. You don’t need to go out and talk, even. Just your pen is enough. You see, we can help in many ways. That’s how you help. Do what you can. Do what you feel comfortable, also. You cannot force yourself, of course. But if you really want to do something, think of what’s the best you can help the world. Don’t think of what’s the best the world can help you; you know that already.Now let’s speak in Chinese first. They, the Aulacese (Vietnamese) will be last. Just two, Chinese and Aulacese (Vietnamese), right? OK. What questions do you have? You can ask directly. No need to translate Chinese.(Hallo, Master. I am from France. I have a question to ask Master. My child has already been initiated. But he is only 16. He is still studying at school. So, he has less time to meditate at home. The contact person said because he doesn’t meditate for two and a half hours, he is not allowed to meditate at the center.) That’s all right, he is still young. Tell them to be more understanding. OK? (OK, thank You, Master.) But you should not encourage him to be lazy. Ask him to try his best. Try to meditate as much as he can, OK? (OK. Thank You, Master.) Tell him Master allows him to attend group meditation. But he should try his best, all right? He is still young.(Hallo, Master. Thank You for taking care of my life all the time. I am living a very happy life. Thank You, Master. Master, I would like to ask You a question. I feel my mind... I have a lot of bad habits in my life. But I feel it’s very difficult to overcome them. Master, how can I get rid of all these bad habits or ego?) It takes time. (It takes time.) Meditate, and it will get better. (It will get better.) It won’t be that fast. (It seems it cannot be eradicated. I also meditate a lot.) It won’t be that fast. Not completely. (No?) (Master, what should I do then? Suffer or what?) Don’t be bothered by it! (But sometimes I feel very guilty. Sometimes things happen, for example, I do something with my ego, or I have some selfish thoughts. Afterwards I blame myself a lot.) Of course! Of course! Just try your best. How come you have so many bad thoughts? Why? Why not just have good thoughts? (Sometimes I feel that Master takes very good care of my soul, and yet my mind cannot keep up with the progress of my soul. I just feel like that.) For example, what bad thoughts? (No, just sometimes in my daily life, I have some selfish thoughts of doing things for my own benefit. Just like that, such as doing things with my ego. This is not that bad. Just minor shortcomings.) Then it’s all right. You try your best. OK? (Try my best, OK.) (Master, if I meditate more, can I overcome them?) It’ll get better. Of course, it’ll get better. When you grow up, it’ll get better also. After growing up, our body, mind and spirit will change. In every seven days, our body and blood will change. So if you want to be good, you should tell yourself: “I don’t want you to do this. I want you to do that instead.” Slowly train your own mind. (Now, I know.) (Thank You, Master!) You are welcome.You are so young, you cannot do many bad things. Don’t blame yourself too much. Why agitate yourself so much? You are a vegan, you meditate, you are very kind. Why blame yourself so much? You also look pretty, that means you are doing good things. Sometimes the mind is affected by TV, by neighbors, by friends. That’s all right. We absorb the influences, and later they germinate. Sometimes no one even says anything, but the air is full of complicated concepts, or complicated energy running all over the place. So when you forget to recite the Five Holy Names, it sneaks in and affects us. Therefore, sometimes we just sit there, and suddenly some bad thoughts come up for no reason. We don’t know where they come from. It’s not that they are associated with our thoughts. No, they just come suddenly. So, we also let them go suddenly. Next one.(Hallo. I am from Germany. I have a question. The actual problem is, I was with fellow initiates during my one-month summer vacation. A lot of my bad habits disappeared, simply by hanging out with initiates. But as soon as I went back to school, in just one week, almost all my bad habits came back. I don’t like to have those bad habits.) What kind of bad habits? I can’t understand if you talk this way. (For example, I like to talk a lot. Sometimes, after talking with my classmates, I cannot meditate very well, and my spiritual practice is not that good.) Understand. Understand. (So, I am not like those disciples who are very diligent, either. I hope that I can practice better.) Then you try to talk less, all right? (OK.) If you remember, remind yourself: What is the use of talking so much? It’s better to go back to meditate! Because talking also consumes our energy. When we talk to someone, it is like we are communicating with them through a bridge. Talking is like a bridge that exchanges energies. So whatever he has, later on it will also come to your side. (Yes.) There is some exchange, so it will affect you to some degree. Besides, talking consumes energy. If you talk a lot, and it’s nonsense, then it’s even worse. (Right, most of our talking is nonsense.) If you gossip, you collect bad karma also. So, maybe it’s better if you can talk less. Or you waste your time talking, not meditating. (All right, OK. Thank You.) But you are still very young. You are very good already. (Because many initiates at my age slowly quit practicing after some time. I hope I can follow You forever to practice, therefore, I want to improve.) It is because the outside influence is too intense, too much bad influence. (Thank You, Master.) Poor girl. I also hope you won’t be like them. Continue to practice, OK? You are so beautiful. So, be careful!(First of all, a million thanks to Master for Your love for me. I have been through all kinds of worldly ups and downs. Master still loves me tremendously. Thank You very much.) You are welcome. (I have a question: This time we came to Spain to meditate. Seeing so many initiates having meals here, we German disciples would like to contribute some money to the Spanish initiates. Is it OK?) It’s not contribute; it’s just paying for the meals. (Pay for the meals. That’s right.) That’s OK, of course. It’s OK that they pay for their meals. Those who don’t have money don’t need to pay. Whoever has money and wants to pay, then pay. It’s nothing. No big deal to pay a bit of money. It’s fair for everyone. For those who have no money, please do not pay. Whoever has money and wants to pay, then pay, OK? All right? (All right!) Good. (Also, one more...) Later, I’ll pay a little bit also. Next one.(It is very, very difficult to open pure vegan restaurants in Europe. One of my suggestions is to make semi-finished products, and sell them to the non-vegan restaurants. For a simple example, Germans like fried chicken and ducks. We can make vegan chickens, or vegan ducks. If two dishes of vegan ducks can save one duck’s life... So this time, we also... So our bistro...) OK, then you can make vegan food... (Sell the semi-finished products to the non-vegan restaurants.) For free? (No.) (Just like selling these to... A lot of....) I know, otherwise we can sell to supermarkets. (Yes, deliver to the supermarket.) It’s not giving for free! We sell to them. Not give to them. (After we sell it to them, they...) Understand, understand. (If they can accept just one dish, because we save one life by making two dishes, then one life is saved.) It takes a lot of manpower. It needs a lot of people as well. This, you can do yourselves. No need to bother me. My God!I have to do other things. I am very busy. Didn’t you hear me? Even if I let them do this, I still have to take care of them! If they have questions, whom do they ask? Ask you? If they ask you, you will say, “I am retired. I wasn’t successful before, and now I don’t want to do it anymore.” Then whom can they ask? Later, it all comes to me. You don’t know that! They start a lot of work, but later everything is left to me. Master does everything. I am too busy! I have no time to eat, to sleep. I need to take telephone calls, and work even when I am eating. Watch Supreme Master TV, to see what’s going on. And spend time with the dogs while eating. Otherwise, they think I’ve abandoned them. I have to let the dogs run around next to me while I am working. “Hey, not that one. Come over here! Oh! No, no! Don’t bark, don’t bark. Come here, come here, come here!” Then, take care of them while working, just like taking care of kids, very busy! Everyone wants me to do this, do that. You can do it yourself. You have so many people, and you don’t help me do anything. Instead, you always ask me, a small person like me. So small and getting old as well. For anything: “Oh, Master, do this. Oh, Master, do that.” It all sounds very good. Some plans are very good. But we humans have limited ability, not just me. Later, when you cannot make it work, you say, “I don’t want to do it anymore!” Then you leave everything to me. I will have to make sandwiches myself. What to do when the customers come? Everyone is gone. One falls in love, leaves. One cannot get along with other initiates, leaves. Another says he has a better and nobler job to do: “I go to work for Supreme Master (TV). I cannot stay here.” “Ah, I miss Taiwan (Formosa). I am leaving.” “I don’t like this dog, I am leaving.” “Customers are impolite, I am leaving.” “The work is boring - making sandwiches, the same every day. I am leaving too.” You don’t know how many people have quit.(Yes. We need to do this all by ourselves. This is God’s grace.) It is good if you do it on your own. (Something like promoting veganism or vegan restaurants. All these are what we have to do ourselves. It is due to Master’s grace that we have these opportunities. This time, we initiates from Duisburg can go to distribute the fliers, it is also due to Master’s grace. Thank You, Master.) You are welcome. Even if it’s indirect, but I work as well. Actually, I do have some plans also. For example, asking them to open vegan restaurants at the airports, etc. But cannot. That’s the place where many people come and go. People from different countries; everyone can have vegan meals. But it is not easy. There’s no vacant space for us. You can also open them in big cities. But if we open in Madrid, we also need to open in London. If we open in London, we need to open... There are endless things to do. I only take care of spiritual matters, and you take care of vegan business. (Right! This time we can distribute Alternative Living flyers, it’s also Master’s grace thus blessing sentient beings in Europe and worldwide.) Too many things to take care of. OK, next.(Master, I have a question about dreams. For example, what is the difference between seeing some Light or hearing something in a dream and seeing [inner Heavenly] Light in meditation?) Sometimes the same, sometimes not. (It’s hard to tell.) But if you see (inner Heavenly) Light, that means you are not dreaming. It’s the same as meditation. (Because I am lousy in practice. I feel I never really clearly see any (inner Heavenly) Light or hear something. But sometimes when I meditate, suddenly I come back and wake up,) Yes. (and seem to see a sun or a lamp there.) Yes, yes. (Is that a dream or...) No no, that is when you’re in a spiritual realm, but your brain did not get it. When you come back, something is left... (Also, the same when I meditate on the (inner Heavenly) Sound. Because I feel...) Understand. (I have practiced for 14 years, but I didn’t feel any progress in (inner Heavenly) Sound meditation. But sometimes, it suddenly... but very rarely... Because I like to play musical instruments, sometimes I can hear myself playing the flute or something. Is that an experience? Or is that just my dream?) Just enjoy it. No need to ask so much. It’s fine if it’s good for you. (I just want to get a confirmation, because it’s not quite clear to me.) That’s also an experience. (Also an experience?) Yes, it’s an experience. Experiences don’t only come when you sit straight in meditation. It’s not like that. (Because I’m always expecting...) When you concentrate, it comes. Sometimes, when we’re concentrated at work, then it comes. Sometimes we play a musical instrument, then it comes. Sometimes we just think like this for a second, it also comes. It doesn’t only come when we meditate. Everyone is different! (Yes, so do I. I am doing computer related work. Sometimes when I get very tired because of computer work, all of a sudden I see flashes of sunlight, also.) Understand, understand. This is also because of concentration. (And sometimes I also feel... Because of myself... In fact, I feel I am not worthy of... And I feel very sorry to Master.) That’s all right. (I am lousy in practice.) No, no. It’s all right. It’s OK. Just try your best. It’s fine! (Thank You, Master.) No matter under what circumstances you see the (inner Heavenly) Light, that’s the (inner Heavenly) Light, OK? (OK.) Maybe that’s your kind of meditation. Cannot calm down during the meditation, but can concentrate very well when working on computers. It’s fine as long as you see the (inner Heavenly) Light. (Thank You, Master.) It’s fine as long as you have the (inner Heavenly) Sound and Light. (Thank You, Master.) If you make improvements in your life, in your spirit, that’s good. You are the same. You look happy. Being happy is good enough. (I know, so I don’t talk anymore.) Don’t talk anymore!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-25   1504 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-25

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:03
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Meeting the Master: From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – The Dominion and Majesty of Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

Guy Warren Ballard was a United States mining engineer and a co-founder, together with his wife Edna Anne Wheeler Ballard, of the “I AM” spiritual movement, inspired by his life-changing meeting with the Ascended Master Saint Germain. Following this enlightening encounter, Mr. Ballard devoted his life to spreading the Master’s wisdom, according to his capacity. From Master Saint Germain’s dictation and teachings, Mr. Ballard wrote a series of books under the pseudonym Godfré Ray King. Master Saint Germain’s imparted spiritual knowledge was the basis for many lectures given by Mr. Ballard, as well as for the founding of the “I AM” Religious Activity in the early 1930s. By 1938, it had up to one million followers. Today, the volumes documenting the precious mysteries revealed by the Ascended Master to Godfré Ray King are still a fascinating spiritual gem for many across the globe. The three most famous volumes are titled “Unveiled Mysteries,” “The Magic Presence,” and “The ‘I AM’ Discourses.” Today, we will read an excerpt from Guy Warren Ballard’s, or Godfré Ray King’s book “Unveiled Mysteries.” “Remember always – ‘One becomes - that - upon which he meditates’ - and since all things have come forth from the ‘Light’ - ‘Light’ - is the Supreme Perfection - and Control - of all things.” “Contemplation and adoration of the ‘Light’ compels Illumination to take place in the mind - health, strength, and order to come into the body - and peace, harmony, and success to manifest in the affairs of every individual - who will really do it, and seeks to maintain it.” “All the way down the centuries - in every age, under every condition - we are told by all who have expressed the greater accomplishments of Life that - the ‘Light’ is Supreme - the ‘Light’ is everywhere - and in the ‘Light’ - exist all things.” “To any who are of that opinion, I wish to say simply this: ‘The time the average person spends in criticizing, condemning, and blaming - people, conditions, and things - for not being something other than they are - if occupied with this recognition and use of the “Light” - will make Heaven manifest on Earth - for the individual who dares to try and has determination enough to maintain it. Nothing is impossible. The “Light” never fails.’”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-25   685 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-25

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 107 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:21:05
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 107 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲਕੜੀ ਵਾਲੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮੀਂ ਉਮਰ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-13   1016 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-13

Sri Aurobindo (vegetarian): Integral Yoga for Divine Awakening, Part 1 of 2

00:14:47
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Sri Aurobindo (vegetarian): Integral Yoga for Divine Awakening, Part 1 of 2

Sri Aurobindo was a 20th-century enlightened Master, poet, and writer. He founded Integral Yoga, a spiritual system that conceptualizes “all life is Yoga.” In His “Letters on Yoga,” Sri Aurobindo wrote about the practice: “[It] does not proceed through any set mental teaching or prescribed forms of meditation, mantras or others, but by aspiration, by a self-concentration inwards or upwards, by self-opening to an Influence, to the Divine Power above us and its workings, to the Divine Presence in the heart and by the rejection of all that is foreign to these things. It is only by faith, aspiration and surrender that this self-opening can come.” Sri Aurobindo presented all living creatures in the world as manifestations of God in different stages of evolution. Therefore, to progress spiritually, one must realize God while living in the world. According to Sri Aurobindo, one’s task is not only to realize God consciousness, but to exhibit it and to transform one’s entire life in God consciousness. We must experience God and express God in daily life. Therefore, in Integral Yoga, all facets of life are incorporated into one’s spiritual practice and in the realization of the Inner Master. In a lecture on March 21, 1989, Supreme Master Ching Hai spoke of Sri Aurobindo’s enlightenment. “In the past, there was a great enlightened Master in India. When He was imprisoned, He just meditated. He continued with His spiritual practice and didn’t feel any lack of freedom. That’s because when we have a good meditation method, our spirits can go out during meditation. At night, we can leave our body sleeping in bed while our spirit visits Buddha’s Land or Heaven, so we don’t feel any lack of freedom. This Master’s name was Aurobindo. When the government released Him, He became an Enlightened Master immediately afterwards. And, of course, He had many disciples. He is very famous, internationally famous, not just in India. So sometimes, even when we are in such a situation, we can still turn the bad things into good ones.”
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2020-09-13   657 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2020-09-13

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:32:04
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬਿਹਤਰ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜ਼ਨ, ਸੁਆਦਲਾ ਭੌਜ਼ਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੀ। ਨਾਂ ਭੁਲਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-13   1560 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-13

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:35:29
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. I can’t believe I still talk so long to you, my God! Where did I have all this energy? Eating not much even. You witnessed. You know. I am too busy talking, how I talk, how I eat a lot? Even she takes food from me. How I talk? How can I eat a lot? Still can talk a lot. The calendar is really a wonderful thing. Good for you. But believe it or not, during all these times that I didn’t see disciples publicly, anytime, I never talked to anybody. I don’t call anybody or don’t chat all hours long. Don’t like to talk to anyone. I don’t know why when I am with you guys, I talk so much. I mean, with disciples. This we have in India, right? (Yes, Master.) Similar. (Vegan) pakora, no? You want some? You must eat. You collect them only. Here girls, come! Help her!It would be nice if we had like a village or something. Everybody works together, only good ones. We stay together. You would like that, to stay here and have some rooms, right? Don’t have. Why are you laughing? (Because You got her, Master.) (It was the way You said it, Master. It was very funny.) How did I say that? How should I say that? (You were very serious as if to say, “Would you really like to stay here?” The delivery was perfect.) Well, you know me by now. I’m a comedian, sit-down comedian.Maybe we can have it, but it’s OK to be there; more private. Here we only have food. I know you have work to do at home, right? (Yes.) Anything urgent, like for tomorrow or next year? I also have work to do, but today I don’t feel like working. I feel like just sitting here, talking nonsense and eating forever, with the Indian backup. Plan B! Be fat!The other day, I was singing some songs, old songs from Âu Lạc (Vietnam), in the book that you guys gave to me, that aired. Those songs already aired on the old Supreme Master TV, and I was looking at it, and there were two guys next to me. I said, “You can look on Google or YouTube to get some translation.” And the song was serious and lovely, but they were laughing their heads off. I said, “What are you laughing at? It’s a beautiful song.” But they translated… oh God. Like in Aulacese (Vietnamese) they say something like “a deep romantic love permeated even through the roof, the thatch roof.” Permeated, like people can feel it. And it was translated on Google or somewhere, I don’t know where. It said some love bore holes into the roof.” Because the word penetrate/go through means... Of course, it’s like it’s passing through. But they translated like “boring holes into the roof.”How can a romantic love bore some holes into the roof? Oh my God. And many other things. And then after, I translated to them. They said, “No, they don’t translate anything so beautiful like You do, Master. They said this and that.” And I myself even laughed so much. How can they translate like that? They translated word by word, maybe. And I was thinking, “Oh my God, we could have a business, like a real translators’ business.” Put it on the internet, so people can pay us and listen to the real translation. Because really, “to bore a hole in the roof for romantic love” is really too much for anybody to imagine. No wonder they were laughing so hard. And I was thinking how dare they laugh when I was singing and enjoying the song, and they were laughing so much, couldn’t control themselves. Because the song is nothing to laugh at. It’s a happy song, like country love, country life, peace, and love, and very lovely. “Bore a hole in the roof!” All right, guys. Now, the next show. Come with me!My God. Before, remember? Before, we had only a couple of channels, right? (Yes.) Old Supreme Master TV, maybe five or six something, cables, right? Now we’re reading the whole time. I was worried. One day, I was reading it, they kept adding all the time new channels. What if one day, too many, and then you just spend the whole day from six o’clock in the morning until… All those shows, just the whole day, just reading our channels. And then what do we say? We say, “Sorry viewers. You make your own shows. We don’t have enough time. We only have time to read the channels. The rest is up to you.” Right? “We, Supreme Master TV show 24/7. We’re reading all the channels that we can have access to, and the show, you contribute yourself. It’s free for you.”It’s not mineral water. It’s an old bottle. I use (Filter.) the filtered water in the machine outside that you have. Wow, so thirsty. Your Master, wearing beautiful clothes, elegant lady and then drink from old plastic bottle. What a match! Very lady-like indeed. No? Feminine. You guys not thirsty? (No.) No? (We’re OK, Master. Thank You.) This thing you can drink later at home. Why? Is that true, no? (Yes.) I have only one bottle. Wow. I use old plastic bottle. You know what for? Originally, I put for the dogs. And now it’s as good for me.I love animals. He’s so cute! We have a little animal today. I really am very happy with the animal clips finders on our TV, because it’s really touching. So many times. All so cute, so lovely. It really, truly will make people love the animals more. I think, no? (Yes.) It must affect somewhere, right? (Yes, Master.) It must affect a lot of people. Really, people if they didn’t know about animals before, sure they must know now. Like, animals are so lovely and harmless, so beautiful.Many clips, so rare and so cute. I wonder where they found them all. Every time, even if I don’t have time to watch Supreme Master TV, I have to look at the beginning. I like to look at the animal clips. Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. So, so wonderful. Are you guys OK? (Yes, Master. Thank You.) Do you need anything? (No.) Good. That’s all you get. There was a joke about an all-you-can-eat restaurant. The guy went into the all-you-can-eat restaurant. You know, you eat whatever you can and pay only five dollars or something. And then he ate and then he just ate the second plate, and then the owner came and stopped him and said, “Stop.” He said, “What? Your restaurant says outside, ‘Eat all you can.’” So, the owner said, “That’s all you can eat.”Similar, I had a similar experience. when I went... You know the story? When I first went to America, we went with a big group. In the old days, I didn’t have many disciples. Whoever followed me, just hung around me all the time. And then we went to an all-you-can-eat restaurant and then we began eating our stuff. And I asked to take some extra bowls, so that we can share the (vegan) soup or whatever. And then I took one or two. And when they came back, all had disappeared! The rest disappeared. They hid them. They worried we would take more. That’s all we can eat, all we can take. It’s funny. And on the altar, they had put the Buddha, wooden statue Buddha with a lot of flowers and fruits and new food they were cooking, and with a lot of incense, and bowed, bowed to them. And we, the living Buddhas, could not eat more, could not take an extra bowl, paper bowl.Wow, this guy looks so young. I couldn’t recognize him. from America. You make him look young. Cool. I can’t recognize him. High tech, good tech. We talk a lot and laugh a lot, and then after the camera’s on, we’re all camera shy.I’m really worried, guys, because the channels keep adding on. So, how is the host going to read it? Forever or… We just have to shorten it somehow, right? (Yes.) Say the new ones, and the old ones, just say, “Please look into SupremeMasterTV.com” or something. Otherwise… (We have a website that has that.) I know that, I know that. They keep reading it. I told you, I worry one day it’s too many, then we just keep reading forever from six o’clock till six the next day and that’s it, guys. Or maybe one day read all the channels, and the other day read only the programs. What to do?I like that our subtitles are all together. Some people don’t like that. They say it’s better to give them a choice. But I don’t like it. I like it, our special, right? (Yes.) All very crowded and... So, even if some hosts don’t look good, it doesn’t matter. They’re all covered. I’m thinking, one day, we have to put more subtitles, save a lot of work. Only the subtitlers have to work hard. Everybody else can just sit and drink coffee with me, or eating stuff like yesterday and today. So we don't have to even choose the hosts and no need makeup, or no traditional clothes or nothing. It’s all doesn’t matter anymore, because they don't see anything. The viewer will see only subtitles on the screen. It's really convenient and all that. Then you'll never hear anything from me also. I’ll never criticize anything. I will never tell you, “Oh, that host is no good, change it.” “The hair is no good, the shoes are no good, the hat is no good, whatever.” Who cares anymore, right?Just full of subtitles, the whole screen. That should be a very good idea, no? I'm thinking. Just get more (Subtitles.) subtitles would be good, and then you’ll never hear me criticize them. We don’t need even to check the host applications anymore. You don’t have to work anymore. Holiday is every day. They can apply, but we don't have to choose anymore. Don't need to ask if you know English or not. What we do is just, “Never mind, just apply. We will fix it.” Or just put all the subtitles, doesn’t matter what he speaks, or the voice is nice or not, don't care. People just look at subtitles. And if the screen is not full enough, we’ll make subtitles’ words bigger. Then everything’s done. Wow! What a special TV station. And the staff are happy, because less work to do. I also don't need to check the applications anymore.Wow! I think I'm a genius, don’t you? (Yeah!) Who can think of such an idea? No, I like all the subtitles together. You know why? Who knows? Tell me. Yes? You don’t know? (It shows all countries on one screen.) What? (It shows all the countries and languages on one screen.) I think you're too serious, man. (OK.) What an idea! No, I just want all of them, so in case they invite any foreigners, any friends who don’t speak Chinese, or don’t know English, they can just sit and watch together. (Yes.) All the people, no need translation there, all sit together. Eight countries, 11 countries, 23 countries’ people can sit together and no need to worry about anything, right? (Yes.) We have good subtitles, right? (Yes.) Not like the one that I told before, “bore the hole.”The Aulacese (Vietnamese), they say, “Affectionate love permeates through many thatched roofs.” They wrongly translated the word “permeate” as “punches a hole in the roof.” Oh, my God. And then, you have all the beautiful Aulacese (Vietnamese) songs, they translate similarly. I don't recognize them anymore. The poor composers, if they’re dead, they’re turning in their graves; if they are alive, I think they’d give up their jobs.Oh, the Mexicans they know how to make a party. So next time, see you. (Thank You, Master.) Ciao. (Thank You, Master.) Thank you for (Thank You.) blessing my palace. See you next time. Love you guys. (We love You, Master.) I feel you're getting better, inside. (Thank You, Master.) And whatever your inside is good, outside is also good. (Yes.) It affects each other. I'm very pleased. Thank you. (Thank You, Master.) I’m not seeing you off. I’m on with this, OK? (Sure.) See you next time. (Thank You, Master.) Next Sunday, if I’m here, OK? (Yes, Master.) Because I cannot always take care of you. (We understand, Master.) (We understand.) Or eat with you. (Yes.) Sometimes, I eat with other guests. (Yes, Master.) Or not eat. (Yes.) Thank you for everything. (Thank You, Master.) Thank you for your dedication. (Thank You.) We are one because you look in the same direction. Thank you. Like a family looks in the same direction. That's real love. Thank you. (We love You, Master.) (We love You.) (We love You so much.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-12   1313 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-12

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

00:11:54
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

In today’s episode, we’re going to hear about some of the ingrained cultural convictions and habits which act, in many people of faith, as impediments to espousing a mindful meat-and-dairy-free lifestyle, and how religious vegan activists address these sensitive obstacles in the heart of their worshiping communities. “So now, just to get to the dairy association, where it’s instructed on how to look after the cows. There’s associated scriptures with the Bhagavad Gita called ‘the Vedas’ and the Atharva Ved Part 2, 3 and 4, 5 goes into explaining and instructing exactly how to look after cows. So, at that time, the Atharva Ved says that, you only take milk from cows that are free and grazing in the sun, that are eating grass, and that have had their calves fed first. It also instructs us not to kill any cows. And we are not to drink any milk from cows that are not looked after in this way.” “And again, this reference that people make back to Genesis, that God gave humans dominion over the Earth. And historically, that that’s been kind of received as being more like domination, and an excuse to use and exploit the Earth’s resources. And it’s actually been used to justify colonialism, patriarchy, racism and is now used to justify the way that we treat the planet basically, and its inhabitants. And I think there’s a shift in people’s thinking in Christianity which is really refreshing - that to understand dominion not as domination but as stewardship. And that means that we have responsibility towards and for God’s creation, not our kind of playground and resource pit. So, we’re looking after it on behalf of God, and we’re actually thinking about the consequences of what happens when we don’t look after it.” “And a lot of the work that we do is trying to persuade people that you don’t have to choose between your religion and your diet. And so, what we’ve put a lot of effort into, is taking these very stereotypically Jewish dishes and veganizing them. And saying to people, look, you can have 90% of the taste and it’s vegan and you don’t have to make such a sacrifice.” Indeed, we don’t have to abandon religious culinary traditions to adopt a vegan diet. We can integrate and embrace both thanks to the ever-burgeoning cornucopia of plant-based substitutes that are readily available in the markets today, and thanks to the proliferation, on the internet, of delicious, healthy and ingeniously creative vegan recipes which emulate time-honored dishes.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-12   759 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-12

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 4 of 10

00:20:18
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 4 of 10

“I’m Lee Jeong-Yun from Korea. And today we try to do three pieces, but it’s before and this dance is my present about plant and ‘Wind of Memory.’ And next is ‘From Inside,’ so, it’s kind of an inspiration from nature. That means dancing in the nature.” “Can I (put a) question to Her, all right? I feel more alive when I dance. So would You share Your moments, which moment You feel most alive. Can You share with us?” “Thanks for this wonderful performance and your beautiful co-dancers. Dancing makes people feel very, very alive because you’re also working out the physical, not just the mental and the creativity inside, but also the physical. It flows, you flow with the nature, you flow with the air, and you will forget the surrounding, you even forget who you are, and that makes you feel very, very much in touch with yourself. That’s why you feel so alive. You’re just bathing in this stream of beauty and blessing from the creative force inside you, that’s why you feel the most alive. And I, myself, I cannot dance so good like that, so I don't know if I can feel as alive as you are when you dance. But when I meditate, I feel very much alive too. Maybe that's the best I can tell you.” “I looked at them carefully and attentively. Master’s art lamps artworks, and Her drawings, with such a use of colors and most importantly, the color of the bottom layer, can be appreciated by the professionals. I am a professional, I know well about the use of each stroke and the use of color. I think Master has mastered the art by Herself. Her works are full of positive energy. Someone with positive energy can reach up to the Most High.” “It’s wonderful that so many world-class artists have gathered here on this international occasion. We can feel Master’s care for these artists and all the staff behind the scenes. If we spread this, then this love and art will spread out in the world, I believe we can contribute more beauty and beautiful culture to this world and to the society.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-12   673 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-12

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:13
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. After that, one day, I came out of the hotel. I needed the driver, one of your handsome bodyguards. I needed a driver, so I called them from France to come to Monaco, to my hotel, to bring me home or something. And I and him, your brother, one of your brothers, he's really handsome... I mean, everywhere I went with him, all the girls, goo-goo ga-ga, and asked him, “Wow! Where from?” Something like that. “Is he Your…?” I said, “No, no ‘your!’” It’s funny. If I go out with a man, no matter if he’s ugly or handsome, old or young, “Is he Your…?” I’d say, “What?” Couldn’t I just have a pure, plain driver? Always asked, “Your husband? Your boyfriend? Where are You from?” It’s funny. People are funny, really funny.So, that's why one day, I went to buy some plants and I kept looking for a special one that I needed in my room, and it took a longer time. And I was talking to the gardener of that shop, and he was younger, Italian. And he was young, so-so looking. Maybe some others think he was good-looking, but I didn’t really think. Mostly, I don't think any man is good-looking. And then my so-called driver, a Taiwanese (Formosan). Sorry. Because I told him to wait for me there at the reception area. I went alone to look with the gardener. It’s just he happened to be young and white-looking because he was Italian. He didn’t look like us – maybe black or maybe yellow. For the Taiwanese (Formosan) or Asian people, anybody who looks white, chubby, round faced – good! So, this guy happened to be young, white, chubby, round faced. This is a kind of pizza and Italian spaghetti mixed together kind of feature. So, for my driver, an Asian Taiwanese (Formosan), a little dark skinned, skinny – that guy was tops.But I had nothing to do with this handsome guy. He was really handsome. Everywhere we went, all the girls told me that. I didn’t even have to remember if he… For me, I did not think that he was handsome or not handsome at all. I didn’t think he was ugly, I didn’t think he was handsome. Handsome or not, sometimes it depends on the type, that you like or not. I didn’t say he was ugly or anything, but all the girls told me he was handsome, so I believed it. The majority always wins. It doesn’t matter what my opinion is.And then that day, I stepped out with him, and they happened to be there also, at the door of the hotel. So of course, we said hallo and all that. And then I introduced. I said, “Oh, this is Mr. So-and-so.” And I laughed also, rich and famous guy, and this is his companion, “And this is so-and-so.” I said, “He works for me.” So the billionaire looked suddenly so sad and like almost crying, and said, “I also want to work for You!” I said, “What? Sir, what are you saying? You work for me? I don’t think I can afford it.” He was so sad, and he was saying it like a baby without milk. The face suddenly changed. He looked up at him, this handsome guy, and he said, “I also want to work for You!” That was really funny.End of story. (Good story, good story.) That’s the longest romance… That’s the longest romantic story I can tell you, in Monaco. It’s fun to remember these things. So, you cannot say that the world people are not kind to me. They’re very kind, deeply.Oh man, I’m the only one that is eating. How about opening your secret? You haven’t done it yet. Go, go, go, go. Eat with me, so I don’t feel too embarrassed. (I ate so much, Master.) You have to. (Yes, Master.) I share with you my favorite. Eat it! (I will, Master.) Go! (chalo) You know what “chalo” means, right? Go. (chalo) Tell them. (Just go ahead.) Just go ahead. Do it! Go. (chalo)Wow! Did you like my story? (Yes, Master. Everything.) Of course, because you’re still staying here. If you were leaving tomorrow, you wouldn’t laugh. (Master, they gave You Honorary citizenship in Monaco, right?) No, no. (No.) No. In Monaco, if you stay there like seven years, you apply for it. Either maybe you have a good job, or you have a house, you have enough money and good police record, they’ll give you citizenship. Seven years. Or there’s a quicker way – just marry one of my taxi drivers. At least it makes you laugh.What dress are you wearing? Is that Argentina? It’s from India. It’s Indian. (India. Oh!) It’s kurta pyjama. Having a good meal sometimes is good, feels very groovy. Thank you. You have tea? Do you want some tea after? You want some chai? Good, huh? Don’t have. You want to see where I live? Want to see my cave? After. (Wow!) As if I invited you to Buckingham Palace or something. That is funny. (It’s better than Buckingham Palace.) You’re funny.No, because this cave already exists. It’s three times bigger than my former cave in Hsihu. It’s very spacious, but it’s not very useful because, before, the water ran from the roof and from the walls and from outside, in everywhere. When it rains a lot, it’s like a swimming pool inside. So, it’s not of much use, though I like it very much.When I first went in, there was no door and water was everywhere because it was still raining season, but I didn’t care because I had a tent. And I put it on higher ground. I don’t care about flooding down there or anything. It’s very convenient, the tent. And now they’ve fixed the roof, so less rain comes in. It’s still dripping here and there, and now because the water could not run from the roof, it runs from the wall. It bore many holes in the wall, big like this, and the water was gushing out. But now, because they made a wooden floor for me, so the water seeps under the… It’s like an imitation wood. It’s very good, very nice. So, that’s why I can have my dogs there now. Before, water was everywhere, they could not go in. I was worried they would drink the water. And now, the water seeps down quickly to the floor underneath, under the wood surface, so you don’t see much. Wonderful.Now I have one luxury item, especially for me. Guess what it is? (Refrigerator.) Oh, yeah. You know! How come? Somebody leaked the secret? (I don’t know.) You have some inside connection. (I’m not sure.) I was going to announce it ‘bigly’ today, like a surprise for you, and then he ruined it.Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. They did the best They could. Forsook everything: wives, palace, children, parents, comfort, luxury. Forsook everything, a comfortable life, and went out and sacrificed everything, and they treated Him like dirt. I changed this time to see what happens. It’s the same. At least I tried.He likes that. Why? Why you like it so much? Tell me. (I just thought it was funny.) Why? It’s true, no? (Yes.) Maybe I am that one. People said “wear high-heels” and stuff like that. They just discovered recently these ancient predictions. I fit perfectly! So maybe it’s already planned. I’m fitting perfectly. Look at me. Special! Special Messiah. Remember that! (We are lucky.) You’re lucky. Yes, you are. Anybody want tooth, sweet tooth? (Sure.) Sure. (Thank You, Master.) You eat a little bit more, you’re a big guy. Come. (Thank You, Master.) Eat more. Where did you guys dig out so many ancient predictions? Where did you find them? And still going on! My God! Not just writing, now it’s drawing even. Incredible! I just had a glimpse the other day. I said, “My God! Where did they dig out all these things?” Really ancient.I’m also happy to see you. You’re getting better all the time. I’m very pleased. And your outside-the-circle brothers and sisters, they are also perfect, excellent, so talented and so dedicated. Even though they are busy working outside, they still save time and they work very hard for our show, so concentrated, so dedicated. I’m very touched and happy. If you have a chance to connect with any of them, tell them that, outsiders, outside our circle. I feel very lucky to have you guys and the outside brothers and sisters. Very lucky. I feel the world is very lucky at this time to have you. Because even if we have high tech and all kinds of possibilities, but if we don’t have people who can use that opportunity and who can use the high tech of our time, who are dedicated, who really put their heart into it, then it’s also useless. Right? I am very happy with you. I thank you for your dedication. (Thank You, Master.) I feel very lucky also.Wow! I like this one. When I was a child, like Aulacese (Vietnamese) kind of… Did you have them? (Yes.) A sweet. I like this one because it has coconut. After today, I think I have to forget those dresses, those sissy dresses for a while. Three, four days, I didn’t eat well. Today made up for everything that I did not. Take what you need. Wow! Look at that! I asked for me and then now, everybody has it! Not fair. Enjoy! Enjoy! Put on some weight for me.Any complaints about the party today? (No.) Very wise. Is it a real “no” or it’s a womanly “no?” If she says “no,” she means “maybe.” And if she says “maybe,” she means “yes.” If she says “yes,” she is no woman. They compared a woman to a diplomat and they say if a diplomat says “yes,” he means “maybe.” If he says “maybe,” he means “no.” And if he says “no,” he’s no diplomat. We’re opposite to the diplomat.Good? You want some? Coconut. You’re chubby already, you don’t care. Hey, you! Want some? You sit next to her, you might feel too jealous, so... (Maybe.) What? (Maybe.) You learn so fast. Are all the Paraguayan people so smart like that? (Maybe.) You like the food? (Yes.) Yes, when you’re hungry, it is good. Are you hungry every day? I mean regularly, regular customers.Are you all right there, everybody? Are you all right? Everything is good. Everything is good? (Everything is good.) The Italian people, they love me a lot. Maybe they love everybody a lot. They parked the car for me. They backed up the car for me. They helped to take the groceries for me. I don’t know what else they wouldn’t do for me. Wow! The men, especially. The women, I did not see one, but the men, especially. Not old men, 50-years-old. No, young! Twenty-something, thirty-something. They’re so warm.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-11   1461 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-11

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 1 of 4

00:14:05
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 1 of 4

On October 27, 2019, a discussion titled “Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism” which took place in London, England, explored the interrelations between spiritual beliefs and cruelty-free, plant-based living. It was organized as part of London’s VegFestUK, one of the biggest annual vegan festivals in Great Britain, dedicated to celebrating, expanding and relishing with gusto the life-affirming vegan trend. Each of the individuals in this respectable group of advocates reached the conclusion that being vegan is an essential aspect of following their respective holy scriptures. Moreover, it is the only way to truly live in harmony with the spiritual values of virtue and compassion. These panel members discuss how they came to realize that our concern for the welfare of animals lies at the very heart of any religious belief and thus should ideally be a top priority for any person of faith. “I’d say that veganism and Judaism more than correlate. I’d say that they go hand-in-hand. And that’s what as an organization, the ‘Jewish Vegetarian Society,’ soon to be renamed with ‘vegan’ in the title, is trying to achieve.” “And I’ve got one quote from the Prophet Muhammad, Peace be upon Him. It says, ‘A good deed done to an animal is like a good deed done to a human being, while an act of cruelty to an animal is as bad as cruelty to a human being.’ And I think that’s self-explanatory.” “The Bhagavad Gita is a sacred scripture and the basis of Hinduism. The fundamental principle of the Bhagavad Gita is that there is Divine Energy everywhere. For instance, in Chapter 10, Verse 20, which says, ‘O Arjuna, I’m seated in the heart of all living entities. I am the beginning, middle and end of all of these beings.’” “So, on these bases it’s obvious that Hinduism discourages consumption of animals, animal flesh and meat.” “I think it’s quite simplistic to jump to a verse in Genesis, in the Old Testament, where it says that God gives humans every seed and seed-bearing plant for food, as a kind of endorsement that we should be vegan, and that that was what God’s big plan for us was.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-11   566 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-11

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:04
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

“You give many times and You never ask for anything.” I said, “Well, that's the best way to give because when you're born, you don't have anything. God gives you this, so that you can pass it on. In the Bible, it says you give by the right hand, you don't let the left hand know it,” or vice versa. I forget. So, he was very, very impressed,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-10   1640 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-10

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 2 of 2

00:14:51
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 2 of 2

Today, we will continue with a selection from Alice Bailey’s Chapter Two – “Christ’s Unique Occasion,” from her book entitled, “The Reappearance of the Christ.” “For the time being, neither the energy of the creative mind nor the energy of love were left to Him. He was bereft of all that had made life bearable and full of meaning. A new type of energy became available — the energy of life itself, imbued with purpose and actuated by intention. But it was new and unknown and hitherto unrealized. For the first time, the relation of the will, which had hitherto expressed itself in His life through love and the creative work of inaugurating the new dispensation became clear to Him. At this point, He passed through the Gethsemane (historic garden in Jerusalem) of renunciation. The greater, the larger and the more inclusive was revealed to Him and all that hitherto seemed so vital and important was lost to sight in the greater vision. It is this living realization of Being and of identification with the divine intention of God Himself, the Father, the Lord of the World upon levels of awareness, of which we know nothing (as yet), which constituted the unfolding awareness of the Christ upon the Way of the Higher Evolution. This Way He treads today and He began to tread it in Palestine two thousand years ago. He knew, in a sense hitherto unknown to Him, what God intended and what human destiny meant, and the part that He had to play in the working out of that destiny. We have paid little attention down the centuries of human thinking to Christ’s reaction to His own destiny, as it affected the human. We have paid small attention to the aspect of His reaction to knowledge, as it unfolded itself to Him. We have been selfish and grasping in our reaction to His work and sacrifice.” “The spiritual Hierarchy of our planet (the invisible Church of Christ) is not a center of peace, but a very vortex of loving activity, the meeting place of energies coming from the center of the divine will, and from humanity, the center of divine intelligence. Christ had oriented Himself to that divine center which has, in the ancient Scriptures, been called the ‘place of serene determination and of poised, quiescent will.’ This statement marked a point of crisis and of determination in the life of Christ, and proved His progress towards divine fulfilment.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-10   656 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-10

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:38:20
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

Of course, I knew that they had to practice, but that film made me realize it deeper, their talent and their hard work behind their fame, behind the enjoyment that they offer to us. And I really feel so much, so much respect and sympathy for the artists of all kinds, not just her.Anyway, so I went to this multi-millionaire, billionaire or something... Must be a bi
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-09   1431 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-09

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 1 of 2

00:14:10
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 1 of 2

Alice Bailey was an extraordinary British American esoteric author of the 20th century. Born in 1880, Alice Bailey, in her youth, was a devoted Christian who later developed an extensive knowledge and practice of Theosophy. In 1919, at the age of 39, she began a spiritual journey of inner telepathic communications with the Great Ascended Master Djwal Khul, also called “The Tibetan” or “Master D.K.” Over the next three decades, until the end of her life, the Master thus transmitted ancient teachings of the Ageless Wisdom to His chosen disciple, which she diligently recorded as 19 books. In addition, Alice Bailey wrote other profound books on her own. We will now read an excerpt from Alice Bailey’s Chapter Two – “Christ’s Unique Occasion,” from her book entitled, “The Reappearance of the Christ.” “The resurrection period, which the Christ will inaugurate and which will constitute His unique work — within which all His other activities will have their place — will be the outcome of the fermentation and the germination going on in the world of men at this time, of which the many conferences are the outer evidence.” “It was the dawning of this significance of the will of God upon the consciousness of the Christ, which led Him to certain great decisions, and which forced Him to cry out: ‘Father, not my will but Thine be done.’ These words definitely indicate conflict and do not indicate the synchronization of the two wills; they indicate the determination on the part of the Christ that there should be no opposition between His will and that of God. Suddenly, He received a vision of the emerging, divine intention for humanity and — through humanity — for the planet as a whole. At the particular stage of spiritual development, which Christ had then attained and which had made Him the Head of the spiritual Hierarchy, the One who engineered the emergence of the Kingdom of God and established Him as the Master of all the Masters and the Teacher of angels and of men, His consciousness was absolutely at one with the divine Plan; its application on Earth and its goal of establishing the Kingdom of God and the appearance of the fifth kingdom in nature was simply for Him the fulfilling of the law, and to that fulfilment His entire life was and had been geared.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-09   596 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-09

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:34:26
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

And I ran so fast, as fast as I could out of that circle of disciples, with big luggage and big hair booboo, and all kinds of people. All right, I ran out. Oh, and then, “Kaboom, ka-chat, kaboom, ka-pow!” It stopped one hundred thousand times on the highway.One, two, three, four. Four. How do you say “five” in Iranian? (Five (Panj).) Five (Panj). Oh! That's it! That's it! Four for the American, Five (Panj) for the Iranian. And this is all for Master. Eat some. (Thank You, Master.) So, I went to eat in a Thai restaurant. I went with a hotel bus, small bus. So, because it was a festival going on, so I was trying to discuss… I stepped out of the bus already, the minivan. I was trying to discuss with the driver, because he asked me if he should come back to get me or not. In the hotel, they have this service. Of course, you give a generous tip to the driver. It is not included, but you give. They all love to drive me around. Whoever drove that day, they love, always volunteer, “Me, me! Me too!” So, he was asking what time he should come back to get me. Because that day was too busy, a taxi would not be able to go in there. He had a special hotel car and the design, so he could go in to some crowded or special area. The streets are very small there. So, I said, “I don’t really know. Maybe two hours or something, I’ll finish eating.” We were talking a little bit, and the rich man, he sat next to the table, next to that street where I was talking, and he kept banging on the plastic sheet. It was summer. It was not quite summer, but they put an extra room outside with a plastic sheet, because it was not allowed to build. But inside is a building, a real restaurant, but outside the corridor, they put plastic to cover. And he kept knocking on it because the car kept the engine on. I think he just wanted to say, “Get lost.” So, I told him, “Never mind, I’ll get the taxi. I’ll go back by taxi, don’t worry.” So, I let the driver go home, because I didn’t want to talk further. Anyway, he tried to give me a phone number and whom to call. In case he was not there, I’d call whom, whatever, and then he would come and get me. So, I gave him a tip and let him go back to the hotel. And when I came in, of course, I ordered my food and ate and all that.And then they started talking across the table to me. And he invited me to the yacht, like how I said. His girlfriend told me. They sat together. I don’t know why he had to talk through the girlfriend. Maybe it’s a man’s courtesy, men’s stuff. Otherwise, you might have trouble. Maybe discuss first with the girlfriend, whether or not I’m entitled to go on the yacht. So, she said, “He invites You to the yacht.” I said, “Oh, really! He has a restaurant? Or is there a restaurant on the yacht somewhere?” She said, “No, no. It’s his own yacht, private. He wants to invite You to his yacht.” I said, “Oh, nice! OK!” So, we made a time. And I went there and all that. The yacht harbor is very small. Monaco, it’s priceless already, and he could even park his yacht there permanently. On top of that, he had a car parked right in front of his yacht. The street on the harbor between the yacht is precious already, and he could do that. So, you knew how much money he had. Never mind. It’s not our main point. I’m just trying to tell you that it’s funny. That in Monaco, everybody, whoever’s powerful and rich, is in Monaco. Even his girlfriend told me that immediately, at the start already. Because he invited me to his yacht, not her yacht of course; just maybe a girlfriend or secretary, I don’t know. At that time, I didn’t know, I didn’t care. And they were together, big table with many other friends, so I thought it was safe. I don’t doubt anybody, especially in Monaco. So, I said, “Oh, nice. OK. Where?” and all that, and he told me where. And then we got talking. I said, “Are you tourists?” I was stupid. Always stupid. At that time, I even didn’t know that people who had a yacht, how could they be tourists? So, she told me, “No, we live here. We are rich and powerful.” I said, “I reckoned so. Pardon me for questioning.” “So, he invites You to his yacht.” I said, “OK.” And then we kept talking and we shared the food and all that. So, I know them from then.And he also had a big apartment, in one of the apartment complexes in Monaco, on the beach. Most of them are on the beach. The rich people, they live only near the beach, next to the beach. My hotel was also on the beach, except it was not mine. My room, my rented room. But of course, I dressed nicely. In Monaco, you cannot dress badly, the police will talk to you. They’ll think, “What business are you doing in our paradise?” Maybe a thief or something. In Monaco, it’s very strict. If you go with a motorcycle, they stop you ten thousand times, from one step to another, always stopping you. Even doctors, they also go by motorcycle. I know that because one of my doctors… At that time, I was very sick. At one time, not that time, maybe not that time, I was very sick. That’s why I went to that beach hotel. Because last time when I was sick, I coughed for two months long and went there. I just kept drinking juice every day and then I got cured very quickly, immediately after one week or ten days. Two months long coughing, I was exhausted, so I went there. I thought the air would be good for me. Another time, not that time. I can’t remember which time anymore; I come and go. Sometimes I came from France. I don’t necessarily stay in Monaco to go to that Monaco Thai restaurant. I can’t remember if I came from SMC or Italy somewhere. I go around all the time for different reasons. So, they said they’re not tourists and he parked. And so, the day I went to his yacht, of course, she was there too and I think maybe a couple of friends, or not, I forget. But the yachts, they are packed with each other, it’s safe anyway. You are amongst the yachts and the people all the time. It’s a harbor. That busy. So, I saw his, I saw the car, an Excalibur car. They don’t make them anymore.I bought one when I was in America, just to drive around, because I like the design so much and it’s so cheap. It was secondhand, but it was only 1,000 miles or something, because the owner was an old man; he didn’t drive too much. Not even 1,000 miles, some hundreds of miles. So, it was very cheap. So, I bought it and drove it, but it was very bumpy; it was like driving a horse. Oh, my God! It looked beautiful, but it was like a Corvette. It was like a sports car; it was not very comfortable. So, even a Porsche and all that, they’re not comfortable because the seats are so low. I didn’t own any Porsche, but I was driven in one, an acquaintance or a friend’s Porsche, and my God, it hurts your bum so much, especially if they go on highways, high speed. They love this car, because it’s like a sports car. And they can drive fast, because the seat is very low and the car is also low, so they can go fast, fast. But the seat is so hard, not even like upholstered or anything. Why do they like this kind of car?And also, there’s another car, they induced me to buy. I dressed so nice or something, or I looked rich, I don’t know. I didn’t wear any jewelry or anything. I just dressed like anybody. For example, this is just a normal dress. There’s nothing posh about it. Just a summer dress, a long dress, but you said I look good. Fine, I understand, I believe you, but it’s nothing special. I bought it in a Hong Kong open market. The flea markets? And this is just a scarf, that SM Clothes just cut it and then sewed the four sides and then it becomes a scarf. Nothing really special. So, I dressed normal and they thought I was rich. They kept telling me to buy these big cars, those more expensive cars... like what? I forgot the name. I don’t use it often, that’s why. Oh, tell me. You, the men should know. (Rolls Royce.) Rolls Royce is one. (Bentley.) Bentley is another. Italian… (Maserati.) And what else? (Lamborghini.) Lamborghini! Yeah. Oh man! I said, “I don’t want this car. I don’t drive very well. I just want some simple one.” But I liked the design because I didn’t see that anywhere before. I have never seen it, so I thought, “Whoa, it’s nice.” I’m a designer; this ticked me, so I ticked it. And then I wanted it, and then they kept inviting me to buy other cars, forcing me to sit. “Just sit. Sit on it, have a feel of it, and then tell me.” Typical salesmen. I said, “I don’t want to sit! I just want to buy this car and go home to my dogs.” “Oh, just sit, man. One minute, half a minute, it costs You nothing.” Kept saying, so I had to sit in one car, and then they moved me to another car to sit, and Lamborghini, whatever! Oh, it was so low. And I’m already very short. I sat in the car; I saw nothing! If you don’t believe me, you sit in a Lamborghini, you will have a feel of it. I said, “I feel nothing! I see nothing! How am I going to even drive this thing?” And they said, “You have a cushion.” Oh, no, no! I said, “No, it’s OK. Please don’t make trouble for yourself. I don’t fancy this car.” Very difficult to move myself from an immobile car. They just sat me there, and closed the door, and just stood outside, kept talking to me with a half open window. I could not even escape! I’m telling you, these salesmen, they are really special. So, I bought that secondhand Excalibur. They are a collection. I didn’t know much about “collection” or “not collection,” nothing. I know zero about cars. I just liked that car. And it was cheap, available, quick. So, I bought it. Anyway, afterward, I felt like driving this car was more difficult than buying it.And then it stopped right in the middle of the highway the first time I drove home. Oh, my God, it was a scare. Lucky there were no cars at that time. So, I was trying so hard to inch my way into the grass area and blink the warning light crazily. I was worried the truck, or any that drove only long trucks... You know in America, they have long, big trucks, and when they drive, they don’t care about anything. They have lights everywhere. You should see them, but they don’t see you. They blink lights all over the body of the car. You know that? (Yes.) On the tail, and the head, and along both sides, so people have to see them. But I wonder if they even see any people? They’re so big, and so tall, and so massive. I was so scared. I was all alone. I didn’t have any boy or anything, no muscle around to help me, nothing. Or to wave the flag, saying, “Stop!” or “Pay attention to the kaput car!” The reason I didn’t know was because there’s a clock to measure the fuel and it said full! But it didn’t have any, maybe only a quarter or something. I drove onto the highway and then it just stopped, right in the middle of it. Oh man! OK, I’m still here, so you know it was OK, but for me, it was really a scare, especially for a best-top-world-driver like myself. Terrible! Already, new car, lousy driver, and stopped on the highway! Imagine? Imagine if it’s you. No, don’t have to. You know it.There’s another time of scare of my life because in Slovenia, I also drove the stick shift first time ever in my life, with the two-second instruction from some of the rental guys, because he was busy. He might have had to go home, his daughter’s birthday, could not talk anymore. Pay and take it, or not! That was the only car available! And all the disciples from all the directions coming towards me already. At that time, I could not go with anybody; it had to be alone. So, I ran with the car. I wanted to run, but the car didn’t really want to run too much. I tried so hard. And then finally, the car started and everybody came shouting, “Master! We have a car here for You. Come! Come with us!” That’s the thing I didn’t want. Everybody was shouting. And I ran so fast, as fast as I could out of that circle of disciples, with big luggage and big hair booboo, and all kinds of people. All right, I ran out. Oh, and then, “Kaboom, ka-chat, kaboom, ka-pow!” It stopped one hundred thousand times on the highway. Anytime! Anytime I put my foot on the wrong pedal, or had to stop because of, I don’t know, whatever red light or green light, then it stopped altogether. And I had to try very hard to figure out how to start it again. Oh my God. And it did start! And I did go to a hotel, the nearest possible I saw. I said, “That’s it, no more!” And I called the man standing in front, “Please come! Drive my car in your… Please, quickly!” He said, “You drive in here.” I said, “No, you drive!” I was outside of the driveway, shouting at the top of my lungs, “You come out here! Drive my car!” He was helpless. He didn’t know what was going on, why he had to go out on the driveway. He’s a doorman, he should stay there, open the door only, expecting tips. That’s all his job is. Why he had to go out and drive my car? Why I’m there already in the driver’s seat and I had to shout at him, tell him to go out? I said, “Please come out!” And then I kept waving like a lunatic, and he finally understood (in Italian) or he was curious, he came out and had a look, “What’s wrong with this lady?” So, he came out and I said, “Please, I am exhausted. I’m worried I might bump into your plants or your beautiful flowers around here. Please drive it. I’m very tired.” So, he said, “OK, OK, OK, Ma’am, You go in. I’ll take You in and I’ll drive Your car in for You.” So, he saw my face, so desperate; no need to explain anymore. And he helped me, almost like carrying me like a baby – held my hands, my arms, both arms, and then almost like carrying me, because I was like dragging myself. After all the nerve-racking on the highway and stopping one hundred thousand times, what do you think I would look like? And then finally, I went in the reception area, I just flopped down there. And then he understood. And then he went out, took all my luggage inside, helped me to fill in the form, everything. He was probably thinking I was dying somehow. Are you crying? Why? (I’m just too happy.) You’re so happy? (No, I’m…) I almost died over there in Slovenia and you are happy? I was dying on the highway almost, on American highway, and you’re happy? Thank you! What good disciples are for? Never mind. I’m just joking. You cry as much as you want. I cried enough already; I don’t cry anymore now.I risked my life so many times. I went alone, all the way, on the European tour. All alone, carrying luggage, and heavy, up the steps, and everything, alone. I could have taken a lot of people or even people on the road, meeting in the airport and all that. I could not; I just didn’t want to see anyone. But luckily, everything was OK. I put on these flashing lights, emergency lights. No exits! Emergency light, (Hazard.) all the way. (Hazard light.) Hazard light, blinking both sides. And the front light, back light, whatever light I could turn on, I turned them all on. Everybody passing me and “Hallo?” I said, “Yeah, hallo!” “Please, I’m sorry! Sorry, sorry!” I kept saying “sorry” all the time to all the cars that passed me. “Sorry, sorry!” And then they were all laughing and smiling, very sympathetically or something, I don’t know. I had no chance to even look closer. I just said “Sorry, sorry” and then I ran with the car.Why did I talk about that? OK. Excalibur. So that’s the first time or second time I risked myself on the “unknown car.” The Excalibur, I bought it. So, it’s in America. I sold it already anyway. But it was so beautiful; it was the most beautiful Excalibur. Because there are many Excaliburs, but it was not that one. That one was like a light cream outside, and inside, a darker cream seat. Everything was just so perfect – very light, not showy but extremely making a statement. I loved it so much. And there are other Excaliburs, but sometimes they mix-match, like in front is black, behind is brown, or in the middle is blue or white, whatever. It doesn’t look smooth to your eyes. I just liked that one. I saw many afterwards – not that many, because they have maybe only 200 cars of that type and then they did not make any more for some reason. I did not research. My car was about the 30th car, a collection, meaning rare item, like antique stuff for collectors, not like a common car for sale. So, I saw some of them before. They were also Excalibur, same style, but because the colors didn’t match well. It’s not artistic looking, and not so sleek, and not so elegant. Oh, I loved that car so much.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-08   1511 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-09-08
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ