ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

00:22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby.” “An oceanic joy broke upon calm endless shores of my soul. The Spirit of God, I realized, is exhaustless Bliss; His body is countless tissues of light.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   2527 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   3043 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

Saint Charbel Makhlouf (vegan): Miraculous Lebanese Healing Saint, Part 1 of 4

00:13:47
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Saint Charbel Makhlouf (vegan): Miraculous Lebanese Healing Saint, Part 1 of 4

Known as the 'Miracle Monk of Lebanon' by Lebanese Christians, Saint Charbel Makhlouf was born on May 8, 1828, as the fifth child of Antoun Zaarour Makhlouf and Brigitta Chidiac. The devout Maronite Catholic family lived in the Lebanese mountain village of Bekaa Kafra. As a youth, Saint Charbel Makhlouf was drawn to the exemplary lives of the saints and hermits. However, in 1851, at 23 years of ag
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-06-20   1002 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-06-20

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 147 - ਕੈਥਰ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਚ ਬਾਰੇ

00:18:40
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 147 - ਕੈਥਰ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਚ ਬਾਰੇ

"700 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਲੌਰਿਲ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-06-20   1113 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-06-20

ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਲ ਮੁੜਨਾ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:03
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਲ ਮੁੜਨਾ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦਬਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।) ਉਹ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪੁਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ... (ਦੁਰਵਰਤੋਂ) ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਬਦ ਲਭ ਸਕਦੀ। "ਦੁਰਵਰਤੋਂ," "ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਨੀ" ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-20   3436 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-20

“The Real Love” – A Musical that Unites Hearts, Part 8 of a Multi-part Series

00:23:50
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“The Real Love” – A Musical that Unites Hearts, Part 8 of a Multi-part Series

“When you’re there And I am here, I miss your eyes, ever sparkling. Do you miss me, darling? Longing for someone far away, Living an empty life, I miss your soft and beautiful lips. Do you miss me, darling? The river continues flowing, indifferent; The lonely rosebush is cheerless. I dream of our glorious time together Holding the single pillow. Seagulls are flying low Boats toss and turn. The bay
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-06-19   1355 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-06-19

Peace: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Peace: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 2 of 2

Let us now continue with an excerpt from Saint Augustine’s “The City of God,” Book 19, where we will keep learning about the preserved nature of peace, lying within all beings, as part of a greater “well-ordered harmony.”“The whole use, then, of things temporal has a reference to this result of Earthly peace in the Earthly community, while in the City of God it is connected with eternal pea
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-19   295 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-19

ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਲ ਮੁੜਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:31
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਲ ਮੁੜਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਚਾਰਚ, ਗਿਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਰਚ ਲਈ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਚਾਰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਗੁਣਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਸਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਜੀਣ ਲਈ, ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਯਾਦ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਜ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਚਾਰਚ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਭੋਲੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਸਰੇ, ਅਰਖਿਅਤ ਬ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-19   5324 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-19

Peace: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 1 of 2

00:13:48
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Peace: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 1 of 2

Saint Augustine of Hippo was an esteemed late 4th and early 5th century Christian bishop in present-day Algeria. Known as one of the greatest Christian philosophers, St. Augustine was a prolific writer, with about 100 books, 300 letters and 500 sermons on a wide range of subjects from theology and philosophy to sociology, and has had a lasting influence on the Christian world. Among his most signi
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-18   279 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-18

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:32:07
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਉਪਰ ਉਥੇ। 84,000 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਛ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-18   2726 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-18

Vegetarianism and Tibetan Buddhism – ‘If you eat meat you are not Kagyupa’ by The Karmapa, Ogyen Trinley Dorje (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:59
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Vegetarianism and Tibetan Buddhism – ‘If you eat meat you are not Kagyupa’ by The Karmapa, Ogyen Trinley Dorje (vegetarian), Part 2 of 2

We will continue to share with you, excerpts from His Holiness’ speeches on vegetarianism and previous Karmapas who were strict vegetarians. “In the catalogue of his Collected Works by 5th Shamarpa, Konchog Yenlag, there is a text called A Letter to my Defenceless Mothers Primarily in the Land of Snows: How Eating Meat is Wrong. There is a text with this title, which is like an announcement
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-17   445 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-17

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:30:20
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਬੁਧ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਸ‌ਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਸਾਰ‌ਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ, ਗੁਆਨ ਸ਼ੀ ਯਿੰਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-17   2550 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-17

Vegetarianism and Tibetan Buddhism – ‘If you eat meat you are not Kagyupa’ by The Karmapa, Ogyen Trinley Dorje (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:24
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Vegetarianism and Tibetan Buddhism – ‘If you eat meat you are not Kagyupa’ by The Karmapa, Ogyen Trinley Dorje (vegetarian), Part 1 of 2

His Holiness, the 17th Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, is the spiritual head of the 900-year-old Karma Kagyu lineage of Tibetan Buddhism. Despite having been brought up as a meat-eater in a nomadic family in Tibet, His Holiness subsequently abandoned meat and firmly encouraged others to stop buying, making and eating meat. The 17th Karmapa believes strongly in compassion, loving-kindness, women’s ri
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-16   544 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-16

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:31:21
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਲੋਕੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਕੇਵਲ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ਼ਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਵਦਾ ਕੋਨਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਸਮਸ‌ਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-16   2552 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-16

“The Real Love” – A Musical that Unites Hearts, Part 7 of a Multi-part Series

00:24:17
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“The Real Love” – A Musical that Unites Hearts, Part 7 of a Multi-part Series

“Finally, I’ll find what I’ve been searching for Casting aside riches and comfort and oh! I’ll search for God everywhere! Finally, I’ll find what I’ve been searching for Abandoning life like a roadside inn and oh! I’ll search for illumination everywhere! Where’s the source of the Ganges? (Straight ahead!) The temple at Benares? (Straight ahead!) The Himalayan peaks? (Straight ahead!) Straight ahea
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-06-15   811 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-06-15

Honor Thy Heavenly Commandments – From The Essene Gospel of Peace, Part 2 of 2

00:14:44
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Honor Thy Heavenly Commandments – From The Essene Gospel of Peace, Part 2 of 2

“‘I tell you truly, even so did satan enter your bodies which are the habitation of God. And he took in his power all that he wished to steal: your breath, your blood, your bone, your flesh, your bowels, your eyes, and your ears. But by your fasting and your prayer, you have called back the Lord of your body and his angels. And now satan sees that the true Lord of your body returns, and that it is
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-15   476 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-15

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:31:09
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜਾਮ ਨੇ ਲਭਿਆ ਕੇਵਲ ਇਕ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਚਮਕਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਉਥੇ ਇਕ ਹੀ ਚਿਟਾ ਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੋਆ। ਸੋ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਭਿਆ ਹੈ ਇਕ ਚਿਟਾ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿਚ।" ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ।" ਅਤੇ ਹਜਾਮ ਨੇ ਵਾਲ ਖਿਚਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ। ਓਹ! ਅਤੇ ਇਹ ਰਖਿਆ ਰਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿਚ। ਰਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਲ ਤਕਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਕੰਬਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਲਦ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-15   2806 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-15

Honor Thy Heavenly Commandments – From The Essene Gospel of Peace, Part 1 of 2

00:13:52
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Honor Thy Heavenly Commandments – From The Essene Gospel of Peace, Part 1 of 2

In 1947, a young Bedouin boy at Qumran, on the banks of the Dead Sea, discovered a ceramic pot inside an empty cave. Within the broken pot were pages of ancient texts. A total of 850 sacred texts were eventually discovered, all around 2000 years old. These scriptures, now known as the Dead Sea Scrolls, contained many details about an ancient spiritual group called the Essenes. With respect for all
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-14   527 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-06-14

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:28:53
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਸ਼ਕਤ‌ੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟਰਲ ਪਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਚੇਰਾ ਜੀਵ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਰ‌ਿਆਂ ਵਲ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲਗ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-14   3366 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-14

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 145 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

00:22:49
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 145 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਰੀਟਰੀਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮੇਤਰੀਆ ਬੁਧ, ਮਾਲਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਲਾਓ ਜ਼ੂ, ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ, ਕਾਂਗਸੀ ਸਮਰਾਟ, ਰਾਜ਼ਾ ਆਰਥਰ, ਜ਼ੈਂਨਗੀਸ ਕਾਨ, ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-06-06   1864 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-06-06

’ਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਮ' ਅਤੇ 'ਮੋਸੇਸ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ',' ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:42
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

’ਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਮ' ਅਤੇ 'ਮੋਸੇਸ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ',' ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਕਰਮ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-06   3415 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-06-06

“The Real Love” – A Musical that Unites Hearts, Part 4 of a Multi-part Series

00:21:41
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“The Real Love” – A Musical that Unites Hearts, Part 4 of a Multi-part Series

“(I feel like I’ve known you since before the moon was even born.) That long? Do you believe in reincarnation? (Tonight, I only believe in love.)” “Oh, moon of mine How sweet your smile Only for me Oh, how happy! No one to see No one to know Our love for each other Though you care for all! Though you care for all! No one can smile So sweet and long You are the one You are the only one! And when I’
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-06-05   817 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-06-05
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ