ਖੋਜ

ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   4105 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-12-02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   3615 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-07-27
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Enlightened Sufi Master Nasruddin (vegan): The "Wise Fool" with True Knowledge of God, Part 2 of 2

13:24
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Enlightened Sufi Master Nasruddin (vegan): The "Wise Fool" with True Knowledge of God, Part 2 of 2

In 2012, our beloved Supreme Master Ching Hai jokingly told a story about how Master Nasruddin was afraid of His wife.In another tale, Mullah Nasruddin is sailing across rough waters. A scholar is next to Him and asks: “Have You ever studied grammar?” “No.” “Then half Your life has been wasted.” A few minutes later, Master Nasruddin turns to the passenger. “Have you ever learned how to swim
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2022-07-03   646 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-03
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

29:31
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

"ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਪਵਿਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ। (ਓਹ।) ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਵਿਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸੀ। (ਹਾਂਜੀ।) ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸੋ, "ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ, ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਝਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-07-03   4643 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-03
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 201 - ਪਰਮਹੰਸ ਯੋਗਾਨੰਦਾ (ਵੈਸ਼ਨੋ) ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਬਾਰੇ

20:48
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 201 - ਪਰਮਹੰਸ ਯੋਗਾਨੰਦਾ (ਵੈਸ਼ਨੋ) ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਬਾਰੇ

“ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਮਨੁਖਜਾਤੀ ਇਕ ਵਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਚੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਬਖਾਂ ਤੋਂ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਲਿ ਯੁਗ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੁਆਪੁਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਸਿਕ 'ਕਪੜਿਆਂ' ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2022-07-03   2725 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-03
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Selections from “Pistis Sophia’”– Chapters 22 to 27, Part 2 of 2

13:19
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selections from “Pistis Sophia’”– Chapters 22 to 27, Part 2 of 2

Today, we continue to share with you excerpts from Chapters 22 to 27 of “Pistis Sophia.” In this episode, Lord Jesus Christ explains how He is able to use Divine Light to stop the demonic tyrants from coming into power.“‘This then they accomplished continuously before their power was diminished in them and they waned and became exhausted, or powerless. It came to pass then, when they became
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-07-02   279 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

33:41
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

"ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ-ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ," ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਸ‌ਿਆ ਸੀ। "ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ-ਦੇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।" (ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।) ਹਾਂਜੀ। "ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ - ਉਹ ਸਭ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।" (ਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ।) ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਵਾਓ।) ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹਨ, ਬਸ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-07-02   5238 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-02
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Loving The Silent Tears: The Musical, Part 8 of a Multi-part Series

20:09
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Loving The Silent Tears: The Musical, Part 8 of a Multi-part Series

“‘Heaven is within – here and now!’ The best I can hope for now is a universal plan. Spiritual insurance.” “It’s free. The pages are blank. You need to fill it up yourself.” “But how?” “You need to make an inner connection.” “You taught me how to love the world. Without You I’d never know the real meaning of Love, but I, I wouldn’t tell this to others. They’d think I am mad! Indeed, I’ve be
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-07-01   776 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-01
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Selections from “Pistis Sophia’”– Chapters 22 to 27, Part 1 of 2

13:12
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selections from “Pistis Sophia’”– Chapters 22 to 27, Part 1 of 2

“Pistis Sophia,” meaning “Faith-Wisdom,” or “Faith in the Light,” is a Gnostic scripture of teachings given by Lord Jesus Christ in the 11 years following His resurrection. After being lost for over 1,000 years, the “Pistis Sophia” manuscript was rediscovered in Egypt in the late 1700s. In this scripture, Lord Jesus Christ addresses His disciples regarding different aspects of Heaven and the Divin
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-07-01   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-01
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

29:35
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਏਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਹਾਏ ਟੈਕ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ - ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਏ ਟੈਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ। (ਓਹ।) ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-07-01   6036 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-01
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Awaken: Discourses from “Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),” Part 2 of 2

13:26
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Awaken: Discourses from “Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),” Part 2 of 2

Let us continue with selections from ‘Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),’ with insightful wisdom on living life with love, focusing on noble thoughts and deeds, and avoiding criticism of others. MY NAME... “And He answered: Do not restrict me by naming me. You already have done enough giving a name to this body I am dressed in and to the role I play in this existence. Only
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-06-30   346 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-30
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

27:51
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣ ਲਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਵਾਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।) ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਓ।) ਜੋਸ਼ ਭਰੇ, ਜਵਾਨ। "ਬਚਿਆਂ" ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ। ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-06-30   5188 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-30
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Awaken: Discourses from “Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),” Part 1 of 2

12:53
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Awaken: Discourses from “Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),” Part 1 of 2

Today, we would like to present selections from ‘Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),’ where the Venerated Master teaches that enlightenment is our salvation and for us to appreciate nature’s bountiful gifts as well as loving and respecting all forms of life. THE SPIRIT OF THE TREE “Today sat down under an old tree, as old as the most ancient old man of Tula. Tiredness had va
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-06-29   571 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-29
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

31:46
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਵ ਬਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਆਂ , ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਵਾੲ।) ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬਸ ਵੀਗਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਥੋਂ ਤਕ। (ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ? (ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-06-29   7077 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-29
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Loving The Silent Tears: The Musical, Part 7 of a Multi-part Series

14:56
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Loving The Silent Tears: The Musical, Part 7 of a Multi-part Series

“What’s the use of this eternal game. All the morning I sat alone yearning to meet Thee, thou didn’t show up. All the afternoon I again sat alone waiting earnestly, all the world knows my urgency! But Thou care not! All the night I lay awake in my darkest chamber with a lonely candle, Your Light never once shone through! Alright Master! Then go! Go wherever You wish, I’m tired, heart broken, after
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-06-28   832 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-28
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Appreciate Good Thoughts: Selections from “The Pathway of Life” by Leo Tolstoy (vegetarian): Volume 2, Part 2 of 2

13:01
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Appreciate Good Thoughts: Selections from “The Pathway of Life” by Leo Tolstoy (vegetarian): Volume 2, Part 2 of 2

“Christ said: When thou pray, pray in secret (Matthew 6, 5–6). Only then will God hear you, God who is within you, and in order that He may hear you, you must only dispel all that conceals Him from you.” “Pray unceasingly. The most needful and the most difficult of prayers is to remember amid the activities of life your duties before God and His law. Have you been frightened, angered, confu
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-06-28   322 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-28
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਜਿਤਨੇ ਵਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ, ਉਤਨੇ ਨਿਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

33:29
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਜਿਤਨੇ ਵਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ, ਉਤਨੇ ਨਿਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਰਮ ਸਿਰਜ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਛਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਠ‌ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਮ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-06-28   2259 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-28
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Appreciate Good Thoughts: Selections from “The Pathway of Life” by Leo Tolstoy (vegetarian): Volume 2, Part 1 of 2

12:53
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Appreciate Good Thoughts: Selections from “The Pathway of Life” by Leo Tolstoy (vegetarian): Volume 2, Part 1 of 2

“Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself.” This insightful saying by Leo Tolstoy is a valuable reminder for all of us to reflect inward. Today, it is a pleasure to present excerpts from Volume 2 of “The Pathway of Life,” called ‘Thought,’ where Leo Tolstoy reminds us to take control of our thoughts and recognize which are good and evil and focus on the good thou
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-06-27   344 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-27
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਜਿਤਨੇ ਵਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ, ਉਤਨੇ ਨਿਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

32:17
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਜਿਤਨੇ ਵਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ, ਉਤਨੇ ਨਿਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਸਭ ਅਸਥਾਈ, ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ? (ਹਾਂਜੀ।) ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਡਿਆਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-06-27   2200 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-27
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 199 - ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਅਵਤਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ (ਵੈਸ਼ਨੋ) ਵਲੋਂ

22:13
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 199 - ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਅਵਤਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ (ਵੈਸ਼ਨੋ) ਵਲੋਂ

“The great changes or Great Revolution has started. It will be both wondrous and destructive. Most of mankind will be destroyed as Nature balances out the great injustices that mankind has caused against the environment and each other.” Known as the Immortal Saint, Mahavatar Babaji is a great enlightened Master who has been blessing humankind for ages, both
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2022-06-19   2376 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-19
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਦ੍ਰਿੜ ਗਰੁਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

26:42
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਦ੍ਰਿੜ ਗਰੁਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, 10 ਵਿਆਕਤੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ। (ਸਮਝੇ।) ਇਹ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-06-19   2557 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-19
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Excerpts from The Six Enneads by Plotinus (vegetarian) - On True Happiness, Part 2 of 2

12:04
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Excerpts from The Six Enneads by Plotinus (vegetarian) - On True Happiness, Part 2 of 2

“‘The sage,’ we shall be told, ‘may bear such afflictions and even take them lightly but they could never be his choice, and the happy life must be one that would be chosen. The sage, that is, cannot be thought of as simply a sage soul, no count being taken of the bodily-principle in the total of the being: he will, no doubt, take all bravely... until the body’s appeals come up before him, and lon
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-06-18   233 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-18
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ