ਅਸੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ਼ੋ ਗੁਪਤ ਜਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Solar Gadgets: Using the Sun’s Energy to Benefit Humanity

00:15:52
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Solar Gadgets: Using the Sun’s Energy to Benefit Humanity

On today’s show, we’ll explore some useful devices that make use of solar energy to perform a variety of functions in daily life. The Sun constantly radiates its loving energy into the cosmos, and nowadays, technological advances are allowing us to make use of its energy to operate a wide array of practical gadgets. For example, solar panels covert sunlight into electricity by means of photovoltaic cells, and photoelectrochemical cells use artificial photosynthesis to convert sunlight into solar energy. Many small devices or tools powered by the Sun have also emerged on the market, making this free green energy more accessible to everyone.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-11-14   1216 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-11-14

Living Simply: The Zero-Waste Lifestyle

00:17:55
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Living Simply: The Zero-Waste Lifestyle

Today we’ll examine the problem of global waste and learn how to live a zero-waste lifestyle. Everyone sees we have a problem with plastic, and everyone knows we need to solve it. And it’s urgent. Everyone knows that if we don’t do something about this, plastic will suffocate our oceans, will cause ever-worse health problems for human beings.We need to do something about this. We cannot keep giving poison to the Earth because it will stay in the soil forever and keep building up generation after generation. We should do what we can to minimize harm to the environment because that’s our duty. We should do that, we should be kind.
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-09-25   1059 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-09-25

Discover Australia’s Paradise: Lord Howe Island

00:13:27
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

Discover Australia’s Paradise: Lord Howe Island

Lord Howe Island is a relatively small Pacific island of just 14.55 square kilometers (5.6 square miles), with 75 percent of its terrestrial area inscribed as a Permanent Park Preserve under the UNESCO World Heritage Convention of 1982. Today, the island has a small permanent human population of about 360 people. Mother Nature’s hand has sculpted the spectacular Ball’s Pyramid, situated 23 kilomet
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-08-01   529 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-08-01

Shining World Compassion Award Recipient: Free the Bears – Courage to End Animal Cruelty

00:15:37
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Free the Bears – Courage to End Animal Cruelty

Dr. Mary Hutton from Perth, Australia, founder of Free the Bears, has dedicated the past 25 years of her life to rescuing and combating cruelty to bears. Striving to stop their suffering “for as long as there are bears in need,” Free the Bears, established in 1995, has helped rescue and provide ongoing care to hundreds of bears at their sanctuaries in Laos, Cambodia and Âu Lạc (Vietnam). Fr
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-28   454 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-28

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 3 of 4

00:12:06
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 3 of 4

"There are so many wonderful personal success stories that I've heard from people over the years. One of my favorite examples that I share in my book is that of Ken Chadwick. Ken was the Dining Services Director at American University in Washington D.C. when I met him. And he kept hearing from students that they wanted more vegetarian/vegan options on their menus. …And so, he quickly teamed up wit
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-08   408 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-08

Innovative Ideas for Living More Sustainably, Part 3 of 3

00:14:05
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Innovative Ideas for Living More Sustainably, Part 3 of 3

On today’s episode, we look at another important change we can make: living more simply. Our beloved Supreme Master Ching Hai provides an excellent role model of simple living. She has lived in tiny houses, storage sheds, mobile homes, and even caves, always with minimal possessions. Master explains why She lives this way. “The fewer things I have, the happier I feel. I feel freer. Less crumple, l
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-07-05   498 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-07-05

Bats - Our Invisible Friends with Kristin Tieche (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:04
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Bats - Our Invisible Friends with Kristin Tieche (vegetarian), Part 2 of 2

In part 1 Ms. Tieche shared with us that her purpose in making “The Invisible Mammal” was to increase awareness of the threats we are facing and to show how important bats are to humans and ecosystems. In today’s program, we’ll uncover more of the devastating diseases that bats have been suffering from and what humans can do to help save us. "When they get white-nose syndrome, this is a fungus tha
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-02   963 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-02

Innovative Ideas for Living More Sustainably, Part 2 of 3

00:12:36
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Innovative Ideas for Living More Sustainably, Part 2 of 3

On today’s program, we’ll visit Jess Morales of Montreal, Canada who, along with her husband and their two young children, are living zero-waste lives. “When we first began, we did a trash audit, which is just a fancy way of saying we looked in our trash can to see what was in there. We realized that most of our garbage was food waste and food packaging. So, we stopped buying pre-packaged meals an
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-06-28   713 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-06-28

Innovative Ideas for Living More Sustainably, Part 1 of 3

00:14:42
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Innovative Ideas for Living More Sustainably, Part 1 of 3

On today’s program, we’ll look at one important way to protect our Earth: reducing trash production. Mr. Rob Greenfield, a US adventurer, environmental activist, and humanitarian, decided to clearly illustrate the impact of our “throw-away” society. To do so, Rob lived the life of a typical US resident for 30 days. But instead of discarding the garbage he created, he wore it. “I have been living j
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-06-21   566 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-06-21

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan School Meal Options, Part 1 of 2

00:14:55
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan School Meal Options, Part 1 of 2

Today, we would like to lovingly share with our dear viewers examples of how vegan meal options in schools around the world are helping to create the harmony and balance that we all pray our children will have throughout their lives. Many studies have shown that meat is an inferior source of protein compared to plant food. For example, the largest study ever done on health and nutrition, The China
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-15   1331 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-15

Catching the Sun: Innovative Developments in Solar Power, Part 2 of 2

00:12:18
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Catching the Sun: Innovative Developments in Solar Power, Part 2 of 2

As we progress in the Golden Age of Technology, many prototypes of solar-powered cars are already available. One remarkable example, a new sleek-looking, three-wheeled solar car, was launched by Aptera Motors in San Diego, California, a company that manufactures solar electric vehicles. The Aptera solar car is powered by a specially designed system that combines solar and electric energy. S
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-06-14   791 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-06-14

The Rwenzori Mountains: Africa’s Mountains of the Moon, Part 2 of 2

00:13:12
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

The Rwenzori Mountains: Africa’s Mountains of the Moon, Part 2 of 2

The Rwenzori Mountains are the highest mountain range in Africa and are home to the continent’s fifth-tallest peak, Mount Stanley. Mount Stanley is actually a collection of around 11 peaks. The tallest one is known as Margherita which, at 5,109 meters (16,762 feet) tall, is the highest of the Rwenzori peaks and supports several glaciers. Mount Speke is the second-highest mountain in this range, r
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-06-11   544 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-06-11

Catching the Sun: Innovative Developments in Solar Power, Part 1 of 2

00:15:51
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Catching the Sun: Innovative Developments in Solar Power, Part 1 of 2

At the University of Toronto, Professor Edward Sargent and postdoctoral fellow Dr. Yi Hou, together with Professor Stefaan De Wolf from King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), have developed a unique, highly efficient and stable tandem solar cell. Another exciting solar advancement was reported in October 2020. The new innovation involves designing solar panels in checkerboard
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-06-07   549 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-06-07

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

00:15:20
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

The Amazon rainforest is truly a paradise for us monkeys! My kind, the emperor tamarin, also known by scientists as saguinus imperator, is a small-sized monkey species found mainly in the southwestern Amazon Basin located in Peru, with our population also spreading east to the northern part of Bolivia and into the state of Amazonas in Brazil. Emperor tamarins are characterized by a monotone
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-04   712 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-04

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

00:16:52
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

On today’s episode, we meet the highly respected medical doctor, scientist, nutritionist, biostatistician and author from France, Dr. Jérôme Bernard-Pellet. After observing that hospital wards were filled with patients suffering from diseases such as cancers, diabetes, and kidney failure, Dr. Bernard-Pellet decided to conduct intensive research into preventative medicine, with a focus on the relat
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03   1201 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03

Shining World Hero and Compassion Award Recipient: Philip Wollen (vegan) – A Champion of Noble Causes

00:13:02
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero and Compassion Award Recipient: Philip Wollen (vegan) – A Champion of Noble Causes

Mr. Philip Wollen, award-winning philanthropist, animal rights activist and founder of Winsome Constance Kindness Trust, is described by his admirers as a legend, a hero, a visionary, an angel, and a saint. As a former Vice President of Citibank, Mr. Wollen was used to living a life of comfort with financial success, status and power. He was listed as one of Australia’s top 40 “The Brightes
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-02   859 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-02

Professor Andrew Knight (vegan), Part 3 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

00:16:47
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Professor Andrew Knight (vegan), Part 3 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

“So, there’s an awful lot known about plant-based diets for people but not very much known about plant-based diets for animals, for companion animals, cats and dogs. As a veterinarian, a veterinarian with a particular interest in animal welfare and plant-based diets, I thought that I could contribute by trying to really do some research in this area and see to what extent cats and dogs can be heal
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-01   773 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-01

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 4 of 4

00:15:58
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 4 of 4

On today’s program we present an interview with Mr. Arvin Paranjpe, who explains the three greatest environmental threats facing humanity today. “In 1992, there were three environmental threats to humanity that were identified, and they are: biodiversity loss, ecosystems collapse, and climate change. Biodiversity and ecosystems sustain us. They produce oxygen. They ensure that there's water flowin
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-31   987 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-31

Renewable Hydrogen Energy for a Sustainable Future

00:16:16
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Renewable Hydrogen Energy for a Sustainable Future

On today’s program, we’ll explore zero-carbon hydrogen energy, how it works, and the technologies used to produce it. So, what exactly is hydrogen energy? Hydrogen energy is the process of using hydrogen, a clean fuel, to generate electrical power. It’s called a clean fuel because if the energy used to produce that hydrogen is from renewable sources, such as wind or solar power, then using that hy
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-05-29   743 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-05-29

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

00:15:24
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

On today’s program we meet Mr. Tim Barford, a dedicated, hard-working, enthusiastic special events organizer devoted to promoting the vegan lifestyle wherever and whenever he can. In 2003, Tim founded VegFest, one of the first vegan festivals in the UK. From humble beginnings, VegFest has since become the largest vegan event in the country. More recently, Tim organized the first Plant Powered Expo
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-27   943 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-27

Professor Andrew Knight (vegan), Part 2 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

00:13:42
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Professor Andrew Knight (vegan), Part 2 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

Professor Knight’s conviction stems from the knowledge that all our loving animal companions can be vegan and sustain healthy lifestyles. He has researched vegan pet foods extensively, to understand the benefits associated with our pets eating a balanced plant-based diet. “Now, I couldn’t actually find any evidence obvious in the scientific literature, except for one study where a diet that was al
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-25   1104 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-25

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 3 of 4

00:12:51
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 3 of 4

On today’s program, we present the final segment of the film, starting with Mr. Aviram Rozin, Executive Director of the non-profit organization Sadhana Forest, describing how desertification can be reversed through the careful conservation of rainwater. “What we need to do is keep much more water on the land, so that nature can do the work for us and supply us the water. We don't need to depend on
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-24   894 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-24
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ