ਅਸੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ਼ੋ ਗੁਪਤ ਜਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ  ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ। 

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Solar Gadgets: Using the Sun’s Energy to Benefit Humanity

00:15:52
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Solar Gadgets: Using the Sun’s Energy to Benefit Humanity

On today’s show, we’ll explore some useful devices that make use of solar energy to perform a variety of functions in daily life. The Sun constantly radiates its loving energy into the cosmos, and nowadays, technological advances are allowing us to make use of its energy to operate a wide array of practical gadgets. For example, solar panels covert sunlight into electricity by means of photovoltaic cells, and photoelectrochemical cells use artificial photosynthesis to convert sunlight into solar energy. Many small devices or tools powered by the Sun have also emerged on the market, making this free green energy more accessible to everyone.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-11-14   726 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-11-14

Living Simply: The Zero-Waste Lifestyle

00:17:55
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Living Simply: The Zero-Waste Lifestyle

Today we’ll examine the problem of global waste and learn how to live a zero-waste lifestyle. Everyone sees we have a problem with plastic, and everyone knows we need to solve it. And it’s urgent. Everyone knows that if we don’t do something about this, plastic will suffocate our oceans, will cause ever-worse health problems for human beings.We need to do something about this. We cannot keep giving poison to the Earth because it will stay in the soil forever and keep building up generation after generation. We should do what we can to minimize harm to the environment because that’s our duty. We should do that, we should be kind.
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-09-25   802 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-09-25

Electric Planes: The Future of Aviation

00:16:14
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Electric Planes: The Future of Aviation

Flying is one of the fastest and most efficient ways to travel, especially for long-distance trips. However, conventional airplane flights are energy-intensive and depend on fossil fuels for power. Because aircraft emissions are released high in the atmosphere, they have a potent impact on Earth’s climate, triggering chemical reactions and atmospheric effects that add greatly to planetary warming.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-09-10   873 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-09-10

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 2 of 2

00:16:09
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 2 of 2

We spoke to Selene in early February, 2020, at the Plant Powered Expo in London, where we were so excited to learn about her new book Yes Ve-Gan! Let’s hear what she had to tell us about this exciting time in her life. “So my new book Yes Ve-Gan! was published a month ago and it’s a blueprint for vegan living, so it’s letting people know how they can make the change and also explaining why you wou
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-09-10   527 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-09-10

Plastic Pollution: Its Consequences for Rivers and Oceans, Part 2 of 3

00:14:46
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Plastic Pollution: Its Consequences for Rivers and Oceans, Part 2 of 3

On today’s program, we continue our exploration, as we travel to Africa to visit the magnificent River Nile. This 6,650-kilometer-long waterway runs through 11 countries on the African continent, and an estimated 250 million people rely on it for drinking water, household use, and irrigation. In June 2020, the British free-to-air television news channel Sky News aired a remarkable documentary call
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-09-07   354 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-09-07

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 1 of 2

00:14:02
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

A Journey to Veganism with Selene Nelson, Part 1 of 2

Selene Nelson is an author, freelance journalist and vegan activist. Her latest book, Yes Ve-Gan! is a well written guide on how and why to go vegan. Selene Nelson was a vegetarian up to 2017, when she made the transition to veganism. Let’s find out what motivated Selene to make such a change. “What motivated me to become vegan was my love for animals, first and foremost. I was already vegetarian,
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-09-03   1603 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-09-03

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 2 of 2

00:15:01
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 2 of 2

Having gained valuable experience working at Beyond Meat, Jonah saw the opportunity to begin a new vegan fast food restaurant concept, and together with the family, they conceptualized PLNT Burger. "We want to be a business for 'good.' We want to create a culture of designing businesses that benefit people, that benefit animals and the environment." "And what our mission is at PLNT Burger is to h
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-09-01   574 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-09-01

Plastic Pollution: Its Consequences for Rivers and Oceans, Part 1 of 3

00:14:54
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Plastic Pollution: Its Consequences for Rivers and Oceans, Part 1 of 3

On today’s program, we’ll examine the global issue of plastic pollution and learn how the problem began. The production of plastic is relatively new; the first manufacture only began during the 1940’s. Over the ensuing decades, we have become increasingly reliant on plastic in many aspects of our lives. If we look around us, we’ll see that we’re surrounded by plastic. Since the development of plas
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-31   429 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-31

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 1 of 2

00:14:45
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Goldman Family - "Eat the Change You Wish to See," Part 1 of 2

Today, we are honored to share with you the story of a very special family, husband and wife team, Mr. Seth Goldman and Ms. Julie Farkas, together with their eldest son Jonah Goldman, who are changing the world with their golden hearts and determined actions to promote a sustainable, vegan and equitable world for all. 'Eat the change you wish to see in the world' – a witty play on words by Jonah o
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-25   622 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-25

Replacing Live Animal Testing with 3D-printing Technology

00:15:31
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Replacing Live Animal Testing with 3D-printing Technology

3D-printing is an emerging revolutionary technology that could completely change the current approach to design and manufacturing, with profound geopolitical, economic, social, demographic, environmental, and security implications. 3D-printing technology is not only altering human life but is also significantly impacting the lives of animals. On today’s program, we happily share some of these grea
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-24   629 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-24

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

00:12:51
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

Apart from heatwaves and wildfires, climate change has also triggered many other extreme-weather events, including intense storms, floods, and blizzards. For example, a series of recent winter storms in the United Kingdom and other parts of Europe led to severe downpours, floods, high tides, and other extreme weather events. The first storm, Atiyah, swept across the Republic of Ireland on December
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-22   774 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-22

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

00:15:37
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

Today we’ll further explore the causes, interconnections, and solutions for our planet’s public health and economic crises. In June 2020, the World Wide Fund for Nature (WWF) released a report entitled, “COVID-19: Urgent Call to Protect People and Nature,” urging governments, corporations, organizations, and the public to take action to restore our broken relationship with nature and thus avoid fu
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-17   707 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-17

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 1 of 3

00:13:46
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 1 of 3

As various regions across the globe become hotter and drier, destructive wildfires have been growing in size, ferocity, and speed. Wildfires that caused severe destruction of ecosystems, homes, and other types of property in Australia, California, Siberia, and parts of Europe were featured on Supreme Master Television in March of this year. Unfortunately, the dismaying weather phenomena caused by
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-14   495 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-14

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 1 of 2

00:12:34
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 1 of 2

“Through COVID-19 the planet has delivered its strongest warning yet that we must change our ways. Human activity has altered virtually every part of the land. As we displace the natural world, we’re destroying vital ecosystems and the biodiversity that thrives on them. We are causing climate change, harming our ability to feed ourselves, opening the door to new illnesses such as COVID-19. It’s ti
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-10   981 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-10

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

00:17:14
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

Today, we are delighted to have esteemed raw vegan chef Ms. Lesa Carlson, on our show to teach us how to make the gorgeous, nutritious, and tasty stuffed nasturtium blossoms. Ms. Lesa Carlson is a famous raw vegan chef, an eco-entrepreneur as well as a prolific artist and an award-winning vocalist. Ms. Carlson regards the process of assembling a dish like creating a piece of art, whereby she endea
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-09   600 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-09

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 3 of 3

00:16:01
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 3 of 3

As we progress through the Golden Age, we’re seeing more and more advances in the area of green building technology. For example, the traditional machinery used for construction is now being replaced by 3D-printing or additive manufacturing, the process of making three-dimensional objects from a computer-assisted design (CAD) or digital 3D model. Carbon Asset Storage Technology(CAST) is among the
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-03   530 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-03

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 2 of 3

00:14:04
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 2 of 3

The ecocapsule is a smart, self-sustainable micro-house that uses solar and wind energy for power. The energy-efficient egg-shaped dome designed by Slovakian firm Nice & Wise which allows its inhabitants to live off-grid and enjoy the scenic beauty of nature. In a second example, a group of students constructed the “Waste House” at the University of Brighton, UK, from a variety of waste materials
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-01   442 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-01

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 3 of 4

00:18:17
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 3 of 4

Actually, a global reaction has already seen the irreversibly surging world vegan trend. Global statistics show animal livestock production- this oldest, largest, and most inefficient of food producing systems, is facing its final disruption. Meat, milk, leather and collagen products are being replaced by superior plant-based food and fiber technologies with continuous engineering improvement. The
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-28   247 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-28

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 1 of 3

00:13:50
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 1 of 3

As new housing concepts emerge, housing designs focus resources and technologies with less carbon footprints and environmentally friendly. One of the world’s most ingenious eco-friendly dwellings has been designed by the Dutch company Wikkelhouse, was created by a team from the Fiction Factory in Amsterdam. The Wikkelhouse is a completely reusable modular home made almost entirely of recycled card
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-07-25   1044 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-07-25

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:33
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Ale
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10   476 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10

A Hearty Vegan Culinary Tour in the Holy Land of Israel

00:15:57
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

A Hearty Vegan Culinary Tour in the Holy Land of Israel

Today, we invite you to journey with us to Israel, a fascinating country being famous as the home of holy religious sites for Christians, Jews and Muslims. Among our stops is Tel Aviv, the second most populous city in Israel and the economic and technological heart of the nation. This coastal city is also known as the “Vegan Capital of the World!” Our first stop is the vegan restaurant Zakaim, loc
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-06-23   794 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-06-23

Shining World Kindness Award Recipient: Sahouli Cheikh Faizal – A Compassionate Youngster

00:18:38
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Kindness Award Recipient: Sahouli Cheikh Faizal – A Compassionate Youngster

Today, we travel to Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, well known for its shining skyscrapers, natural attractions and culinary delights, to meet an adorable 4-year-old humanitarian named Cheikh Faizal. In a spontaneous clip his father recorded of Cheikh, the young child’s innocent kindness melted hearts on social media. His small acts of gentle kindness moved people in a profound way, remindi
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-06-03   567 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-06-03
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ