ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   889 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   1060 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

The Extraordinary Water Walkers

00:15:23
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Extraordinary Water Walkers

Have you ever watched a kung fu movie and been amazed at the martial art masters’ incredible feat of walking on water with lightning speed? For we animals, it’s not a mystery. More than 1,200 species of animals can walk on water. Some are great “slappers,” and others are “gliders.” These are two terms scientists use to describe how certain animals cross the water’s surface. In today’s program, we
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-09-25   1194 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-09-25

Electric Planes: The Future of Aviation

00:16:14
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Electric Planes: The Future of Aviation

Flying is one of the fastest and most efficient ways to travel, especially for long-distance trips. However, conventional airplane flights are energy-intensive and depend on fossil fuels for power. Because aircraft emissions are released high in the atmosphere, they have a potent impact on Earth’s climate, triggering chemical reactions and atmospheric effects that add greatly to planetary warming.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-09-10   873 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-09-10

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 3 of 10

00:18:44
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 3 of 10

The next part of the master artists’ lecture is about the essence of the Korean traditional dance. We have invited the lead dancer and choreographer of the National Dance Company of Korea, Mr. Lee Jeong-Yun. Mr. Lee Jeong-Yun and the world-famous ballerina Ms. Kim Joo-Won will bring us three original works by Mr. Lee demonstrating their renowned beautiful and rhythmic dance. Since 2011, Mr. Lee Je
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-08   812 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-08

Indian Cuisines from Vegan Chef Ravi, Part 1 of 2 - Mixed Vegetable Curry Rice & Masala Chai

00:16:48
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Indian Cuisines from Vegan Chef Ravi, Part 1 of 2 - Mixed Vegetable Curry Rice & Masala Chai

Vegan Chef Ravi G. Dadlani grew up in Mumbai, India. After he graduated from college in 1988, he started work in Taiwan, also known as Formosa, and has been living in Taiwan ever since. With encouragement from his relatives and friends, he opened the first all-vegan bakery café, “Fresh Bakery and Café,” in Taipei, Formosa in 2012. Then in 2016, he relocated the cafe to a more convenient location a
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-06   961 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-06

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 106 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:22:32
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 106 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੀਜ਼ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਚੌਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖ ਵਿਚ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-06   1035 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-06

Vladimir Megre & “The Ringing Cedars of Russia,” Part 2 of 2

00:16:30
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Vladimir Megre & “The Ringing Cedars of Russia,” Part 2 of 2

In “Anastasia,” Vladimir Megre’s personal spiritual development unfolds throughout the pages of this compelling tale. Reading this series of books, we are inspired by the story of one ordinary man’s unravelling as he is challenged by the soul-driven radiance of Anastasia. Anastasia, who only knows truth, and who lives and breathes purity, observes a special quality within Vladimir, an otherwise co
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-09-06   650 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-09-06

Anna and Her Animal Friends

00:13:51
Kids' Wonderland

Anna and Her Animal Friends

Today, we have a story about a 6-year-old girl named Anna and an adventure that changed her life. Anna followed the animals to a large fig tree. As everyone held hands, Gloria Rabbit clapped twice and commanded, “The Garden of Eden opens! The Garden of Eden opens!” Lo and behold, an opening appeared at the base of the fig tree. Anna could see a tunnel path beyond it. Multi-colored lights shone bri
Kids' Wonderland
2020-09-05   537 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2020-09-05

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 2 of 10

00:25:39
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 2 of 10

Supreme Master Ching Hai has said that art brings immense comfort to the body and mind of people in this world, far beyond the material things. For today’s event, we have produced a film about the origin of the International Artist Day. “Greetings to you, the artists and the fans. Today is the first time the world celebrates the International Artist Day. And I would like to thank you for dedicatin
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-05   662 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-05

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 2 of 3

00:12:56
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 2 of 3

Auricular Medicine is a scientific medical system used to diagnose and treat many different diseases using the ears. Because auricular points are specific locations connected to different areas of the body, if a part of our body has trouble, the corresponding point of the ear will reflect this. Based on this unique mechanism, many ailments can be found and cured by manipulating the corresponding a
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-05   968 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-05

Wings of Love, Part 2 of 2: The Faithful Albatross

00:13:39
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Wings of Love, Part 2 of 2: The Faithful Albatross

Humanity is charmed by albatrosses. Since they can travel very long distances with grace and ease despite harsh weather conditions, they are praised as “the most legendary of all birds” and the “prince of waves.” Sailors believe they bring good luck for their voyages, and writers have used them as a symbol of God. They spend 90 to 95% of their life in flight. Reasons they come to land include to b
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-09-04   455 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-09-04

Pashupatinath Temple: A Sacred Dedication to Lord Shiva, Part 3 of 3

00:13:42
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Pashupatinath Temple: A Sacred Dedication to Lord Shiva, Part 3 of 3

Many unique artistic paintings and sculptures can be found in different parts of Pashupatinath Temple. Gilded images of magnificently crafted deities stand on both sides of each door. Every beam of the roof is intricately sculpted. “The roof of the Lord Pashupatinath Temple is supported by Tudal (wooden carved struts). These are artistic in nature. Some depict stories related to Mahabharata – the
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2020-09-04   338 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2020-09-04

Pashupatinath Temple: A Sacred Dedication to Lord Shiva, Part 2 of 3

00:13:07
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Pashupatinath Temple: A Sacred Dedication to Lord Shiva, Part 2 of 3

Located on the banks of the Bagmati River in Deopatan, just 3 kilometers (1.9 miles) from Kathmandu, is Pashupatinath Temple. Also known as “The Temple of Living Beings,” it is one of the most sacred Hindu temples of Nepal. The majestic temple is dedicated to a manifestation of Lord Shiva called Lord Pashupatinath, also known as “Lord of Animals.” Dating back to 400 BC, this Hindu temple is the ol
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2020-08-28   562 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2020-08-28

Germany – An All-Embracing Place to Be

00:13:47
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Germany – An All-Embracing Place to Be

Germany stretches across Western and Central Europe, covering about 357,000 square kilometers and shares its borders with nine other European countries. With a population of more than 80 million people, Germany is the second-most populous state in Europe after Russia. Germany’s economy is the fifth-largest in the world, and the German approach is considered a role model for other nations to follow
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-08-27   558 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-08-27

Replacing Live Animal Testing with 3D-printing Technology

00:15:31
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Replacing Live Animal Testing with 3D-printing Technology

3D-printing is an emerging revolutionary technology that could completely change the current approach to design and manufacturing, with profound geopolitical, economic, social, demographic, environmental, and security implications. 3D-printing technology is not only altering human life but is also significantly impacting the lives of animals. On today’s program, we happily share some of these grea
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-24   629 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-08-24

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

00:12:51
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

Apart from heatwaves and wildfires, climate change has also triggered many other extreme-weather events, including intense storms, floods, and blizzards. For example, a series of recent winter storms in the United Kingdom and other parts of Europe led to severe downpours, floods, high tides, and other extreme weather events. The first storm, Atiyah, swept across the Republic of Ireland on December
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-22   774 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-22

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 1 of 2

00:16:29
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 1 of 2

Ms. Esther Méndez is a rising star in the acting world in Spain. Being an accomplished actress, Esther is also a very spiritual person who meditates daily to connect with the Divine Nature within. She is a conscientious vegan, who actively promotes for environmental protection and animal rights. Supreme Master Television is honored to have Ms. Esther Méndez as our guest to share with us her amazin
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-18   657 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-18

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

00:15:37
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

Today we’ll further explore the causes, interconnections, and solutions for our planet’s public health and economic crises. In June 2020, the World Wide Fund for Nature (WWF) released a report entitled, “COVID-19: Urgent Call to Protect People and Nature,” urging governments, corporations, organizations, and the public to take action to restore our broken relationship with nature and thus avoid fu
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-17   707 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-08-17

Unsung Heroes - New South Wales Rural Fire Service’s Volunteer Firefighters

00:14:21
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Unsung Heroes - New South Wales Rural Fire Service’s Volunteer Firefighters

Bushfires are widespread and frequent disasters in Australia. The Australian continent's climate has been slowly drying for millions of years, creating an environment more likely to catch fire. In recent years, global climate change has made Australia hotter and dryer, intensifying the conflagrations even further. The New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS) is the primary organization that co
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-17   403 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-17

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 103 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:29:23
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 103 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਚੁੰਨਫੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "...ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ) ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਸਭਿਅਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? " ਤਾਏਜੌਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੈ ? " ਚੁੰਨਫੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਇਸ ਵਿਆਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ, ਦੋ ਹਥ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਦੋ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ; ਇਕ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌ ਜਿਨਸ ਭਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਕ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਠ ਜਾਂਗਸ ਲੰਮਾ..."
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-16   983 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-16

Vimalakirti (vegan): The Wise & Eloquent Bodhisattva, Part 1 of 2

00:12:36
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Vimalakirti (vegan): The Wise & Eloquent Bodhisattva, Part 1 of 2

Bodhisattva Vimalakirti was a renowned lay disciple and wealthy patron of Shakyamuni Buddha. He is also the legendary figure of “The Teaching of Vimalakirti,” a scripture that is included among the classic Mahayana sutras. His story, as well as the teachings recorded in the Vimalakirti Sutra, are important and highly respected in Buddhist history. The name Vimalakirti means “pure reputation.” Ever
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2020-08-16   529 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2020-08-16
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ