ਖੋਜ

ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

18:24
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30   1554 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-11-30
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

13:42
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-t
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01   1088 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-11-01
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Her Excellency Eva Perón (Evita): Beloved Leader of a Nation, Part 2 of 2

15:30
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Her Excellency Eva Perón (Evita): Beloved Leader of a Nation, Part 2 of 2

At age 24, Eva Duarte conducted a program called “Towards a Better Future,” highlighting the accomplishments of Colonel Juan Domingo Perón, Argentina’s Secretary of Labor at that time. In February 1946, Juan Domingo Perón won the presidential election with a landslide victory.In 1947, she embarked on an international tour to a European continent exhausted by a lengthy world conflict. In hon
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-06-19   581 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-19
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Her Excellency Eva Perón (Evita): Beloved Leader of a Nation, Part 1 of 2

15:30
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Her Excellency Eva Perón (Evita): Beloved Leader of a Nation, Part 1 of 2

Her Excellency Eva Perón, the beloved 25th First Lady of Argentina, is the subject of numerous articles, books, plays, and films. who used her position to stand up for the less fortunate.María Eva Duarte de Perón was born in Junín, in the Argentine province of Buenos Aires, on May 7, 1919. In her autobiography, “The Reason for My Life,” Eva Perón mentions, “To explain my life today, that is
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-06-12   689 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-06-12
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Positive Changes in Countries Part 38 of a Multi-part Series – Marvelous Governments, Marvelous Citizens: Malawi, Malaysia, Maldives

17:51
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries Part 38 of a Multi-part Series – Marvelous Governments, Marvelous Citizens: Malawi, Malaysia, Maldives

The government of Malawi is a recipient of the Shining World Leadership Award for its noble compassion, stewardship of financial assistance, and dedication to improving the nation’s well-being. Malawi has made continuous progress in health care for women and children with technical and financial support from the World Health Organization, UNICEF, and the United States Agency for International Deve
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2022-05-23   316 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-05-23
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Supporting Ukraine through the Power of Music

20:44
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Supporting Ukraine through the Power of Music

Since Russia’s February 2022 invasion of Ukraine, which has caused untold suffering for this peace-loving nation, people worldwide have been voicing their support for the Ukrainians and condemning Russia’s unjust action while providing financial and material assistance whenever possible. From pop singers and rock stars to classical musicians, artists of all ages from Ukraine and other parts of the
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-05-18   758 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-05-18
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Eddie Jaku: The Beautiful Life of an Auschwitz Survivor

14:36
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Eddie Jaku: The Beautiful Life of an Auschwitz Survivor

The 101-year-old author and peace campaigner Eddie Jaku passed from this Earth in October 2021. He and his life are remembered through his memoirs in his much-acclaimed book, “The Happiest Man on Earth: The Beautiful Life of an Auschwitz Survivor,” published in 2020.Eddie was born Abraham Jakubowicz in Leipzig, Germany, on April 14, 1920. “I found out when I was about 14, 15 that everything
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-04-30   356 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-04-30
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

The Beautiful Art of Korea’s North

17:46
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Beautiful Art of Korea’s North

On the fourth anniversary of Korea Peace Day, please join us to discover the beautiful arts and culture in the northern part of Korea. The first Korea Peace Day was proclaimed in 2018 by Supreme Master Ching Hai, to commemorate the Panmunjom Declaration of Peace on the Korean Peninsula by the heroic Korean leaders Dear Respected Comrade Kim Jong Un and His Excellency Moon Jae-in. The notabl
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-04-27   443 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-04-27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Positive Changes in Countries Part 37 of a Multi-part Series – Protective Governments, Protective Citizens: Macau, Macedonia, Madagascar

16:58
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries Part 37 of a Multi-part Series – Protective Governments, Protective Citizens: Macau, Macedonia, Madagascar

Macau is a Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China. The Macau SAR government aims to develop Macau into a sustainable city. In 2010, Macau implemented regulations and policies for solar energy development, which has encouraged the country to take on the approach of rooftop solar panels and grid-connected photovoltaic systems. Macau is set to build into a smart city wi
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2022-04-25   311 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-04-25
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Shining World Invention Award Recipient: Dr. Karthikeyan Kandan – Golden Age Inventor of Affordable Sustainable Prosthetic Limbs

15:43
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Invention Award Recipient: Dr. Karthikeyan Kandan – Golden Age Inventor of Affordable Sustainable Prosthetic Limbs

Dr. Karthikeyan Kandan, Associate Director of the Institute of Engineering Sciences at De Montfort University, United Kingdom, is an ingenious inventor and engineer of the Golden Age. “We focused on this research because there are 30 million amputees living in low-income countries. Giving the first prosthesis is very, very important, so that they can walk and then they can live their life and they
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-04-16   330 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-04-16
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Aimee’s Farm Animal Sanctuary

13:27
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Aimee’s Farm Animal Sanctuary

The founders of Aimee’s Farm Animal Sanctuary, Aimee Takaha and her husband Andy, reside in Queen Creek, Arizona, and have established a loving residence for rescued animal-persons for more than 11 years. Aimee’s personal journey as a survivor of child abuse from a very young age and its ensuing post-traumatic stress disorder, were the catalyst for the sanctuary’s creation. Aimee always noticed th
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-04-12   486 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-04-12
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Nguyễn Thị Ngọc – A Loving Mother to Homeless Dog and Cat-People

14:07
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Nguyễn Thị Ngọc – A Loving Mother to Homeless Dog and Cat-People

The Shining World Award pays tribute to Ms. Nguyễn Thị Ngọc from Bình Chánh, Âu Lạc (also known as Vietnam), for the attentive, benevolent care she has been providing to more than a hundred homeless dog- and cat-people with disabilities during the past 7 years. She also lovingly crafts, with her own hands, 70 to 80 wheelchairs every month in order to enhance the health and mobility of these disabl
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-04-05   336 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-04-05
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

The Extraordinary Crusader Neeraj Murmu: Championing Child Mine Laborers

16:07
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Extraordinary Crusader Neeraj Murmu: Championing Child Mine Laborers

At only 22-years-old, Neeraj Murmu, from Giridih district’s Duliyakaram village in the eastern Indian state of Jharkhand, is already a recognized global hero. Neeraj was one of 23 young Indian people, all under 26 years old, to accept the highly celebrated Diana Award in 2020. It was given for his selfless and remarkable humanitarian work in educating disadvantaged children.He worked as a c
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-04-04   318 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-04-04
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Ukraine’s President His Excellency Volodymyr Zelenskyy: A Global Symbol of Courage and Hope in a Time of Crisis

21:35
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Ukraine’s President His Excellency Volodymyr Zelenskyy: A Global Symbol of Courage and Hope in a Time of Crisis

During the few weeks since Russian troops invaded Ukraine on February 24, Ukraine’s President, His Excellency Volodymyr Zelenskyy, has risen to the occasion as a fearless leader, giving his all to defend, guide, and support his country and fellow citizens. Despite urgent pleas from other government leaders for him and his family to evacuate to a safe location, he insisted on staying in Kyiv, the c
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-03-28   2150 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-03-28
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

“Freedom from Fear”: Her Excellency Aung San Suu Kyi’s Collected Writings

17:56
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Freedom from Fear”: Her Excellency Aung San Suu Kyi’s Collected Writings

Welcome to our show introducing “Freedom from Fear,” the collected writings by Her Excellency Aung San Suu Kyi, the beloved democratic icon and political leader in Myanmar, and a celebrated Nobel Peace Prize recipient. The book we introduce today, titled “Freedom From Fear,” was assembled and edited by her late husband Michael Aris and published in 1991, with additional material included in a 1995
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2022-03-13   490 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-03-13
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Positive Changes in Countries Part 35 of a Multi-part Series – Transforming Governments, Transforming Citizens: Lesotho, Liberia, Libya

17:41
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries Part 35 of a Multi-part Series – Transforming Governments, Transforming Citizens: Lesotho, Liberia, Libya

The Kingdom of Lesotho is an enclaved country within South Africa. Having abundant solar, wind, and hydropower resources, Lesotho strives to develop renewable, affordable, and clean energy for its citizens and universal access. Lesotho is committed to empowering the youth of today to pursue development. Significant progress has been made in youth employment rates, which increased 14% between 2000
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2022-02-28   447 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-02-28
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Shining World Compassion Award Recipient: Chella Philips of The Voiceless Dogs of Nassau and Guardians of Rescue – Loving and Courageous Deeds for Animal-Friends

13:22
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Chella Philips of The Voiceless Dogs of Nassau and Guardians of Rescue – Loving and Courageous Deeds for Animal-Friends

Founded by Mr. Robert Misseri, a heroic vegan and animal welfare activist, the New York-based Guardians of Rescue represents a group of compassionate men and women who brave the tough, and often dangerous lifesaving missions in the US and across the world. They are able to go to locations where law enforcement does not have access: war zones, disaster scenes, and other such places where animal-per
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-02-26   466 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-02-26
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Invention Award Recipient: Eyal Golan (vegan) of Coral Manta – Saving Lives through Innovation

14:45
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Invention Award Recipient: Eyal Golan (vegan) of Coral Manta – Saving Lives through Innovation

According to global reports, drowning is among the top three leading causes of unintentional death among children worldwide, with 86% of incidents occurring in residential pools. Searching for an effective advanced drowning detection system, but to no avail, in 2014, Israel’s Mr. Eyal Golan, a software engineer and concerned dad, along with his partner Dr. Tamar Avraham, decided to dedicate their
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-02-22   531 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-02-22
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Sunderlal Bahuguna Ji (vegetarian): A Life of Dedication to the Environment, Part 2 of 2

14:14
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Sunderlal Bahuguna Ji (vegetarian): A Life of Dedication to the Environment, Part 2 of 2

Sunderlal Bahuguna led a life of austerity, partly to lead by example. He kept a vegetarian diet in respect to the people of the animal kingdom, wore only simple clothes, and walked 5,000 kilometers (3,100 miles) from village to village across the country when it was time to spread the message of forest conservation. In devotion to God, Sunderlal Bahuguna dedicated every action to protectin
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-01-09   618 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-01-09
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Shining World Compassion Award Recipient: Hope of the Valley Rescue Mission – Tiny Homes and Big Hope for the Homeless

15:09
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Hope of the Valley Rescue Mission – Tiny Homes and Big Hope for the Homeless

Mr. Ken Craft is the founder and CEO of Hope of the Valley Rescue Mission, an exemplary caring housing and homeless service agency with 220 staff and 17 locations across Los Angeles, California, in the United States. Opened in 2009, this noble organization’s mission is to prevent poverty, hunger, and homelessness by extending dignified housing and life transforming services to the less fortunate.
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-01-05   470 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-01-05
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Sisu Refuge - A Safe Sanctuary for Saved Pig-people

16:18
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Sisu Refuge - A Safe Sanctuary for Saved Pig-people

The Sisu Refuge, also known as Sisu, was established by two beautiful souls, Erika Lovato and her husband Joseph Purington, in North Carolina, United States. Since its establishment, Sisu has directly rescued or helped to rescue over 350 animal-persons. Sisu’s story started on September 14, 2018, when Hurricane Florence hit the East Coast of the United States. The heavy rain and strong wind
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-01-03   517 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-01-03
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Sunderlal Bahuguna Ji (vegetarian): A Life of Dedication to the Environment, Part 1 of 2

13:19
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Sunderlal Bahuguna Ji (vegetarian): A Life of Dedication to the Environment, Part 1 of 2

Sunderlal Bahuguna is known primarily as the spokesperson of the Chipko environmental movement. Chipko actively resisted the systematic deforestation of Indian rural woodlands, often confronting powerful corporations in peaceful resistance to prevent the destruction of wilderness areas. Sunderlal Bahuguna gained international attention in the early 1990s by leading an impassioned and unrelenting c
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-01-02   576 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-01-02
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ