ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

00:18:24
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want to provide shelter and protection for everyone, from the elderly fathers, mothers, mentally challenged people, from our brothers and sisters living in the streets, to street dogs and to all the beings. This is our broader vision.”
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30   1083 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

00:13:40
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianism is not physical, but moral."
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01   635 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 12 of a Multi-part Series: The Pioneer of Modern Philanthropy - Andrew Carnegie

00:14:26
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 12 of a Multi-part Series: The Pioneer of Modern Philanthropy - Andrew Carnegie

Andrew Carnegie was born on November 25, 1835, in Dunfermline, Scotland. As they were forced into poverty by the arrival of automated weaving machines, they decided to immigrate to the United States in 1848 for the prospect of a better life. At the age of 18, he was recruited by Thomas Scott, superintendent of the Pennsylvania Railroad, as his secretary and personal telegrapher. As this yo
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-06-14   752 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-06-14

The Heartfelt Work of Stéphanie Besson and Tous Migrants (We Are All Migrants), Part 1 of 2

00:11:37
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Heartfelt Work of Stéphanie Besson and Tous Migrants (We Are All Migrants), Part 1 of 2

Founded in 2015, We Are All Migrants is a peaceful citizen movement that welcomes refugees. Its members not only conduct search and rescue missions for these vulnerable people still in the wilderness but continue to help by organizing shelter and medical aid for those that need it. The association also defends refugee and asylum seeker rights through advocacy and legal action and shares informatio
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-05-31   450 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-05-31

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 11: British Platinum-Selling Pop Star Rita Ora

00:15:17
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 11: British Platinum-Selling Pop Star Rita Ora

Ms. Ora is regarded as a distinguished singer and fashion icon, an active philanthropist, and advocate of women's rights. Rita was born on November 26, 1990, in Pristina, Yugoslavia, or what is now present-day Kosovo. At age one, her family fled to the UK because of internal conflict in the nation. In 2009, a talent scout in the UK learned of Rita and told Roc Nation, a prominent American entertai
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-05-29   792 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-05-29

John Hume: Northern Ireland’s Magnetic Leader and Peacemaker, Part 2 of 2

00:12:23
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

John Hume: Northern Ireland’s Magnetic Leader and Peacemaker, Part 2 of 2

“And their philosophy of their founders, which I quote often when I’m speaking in America, is summed up in three words, which is written on the American cent. And if you can’t read the cent, go to the grave of Abraham Lincoln, and there is that powerful message in three Latin words: ‘E pluribus unum’ – ‘From many, we are one.’ The essence of our unity is respect for diversity, not fighting about i
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-05-23   411 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-05-23

John Hume: Northern Ireland’s Magnetic Leader and Peacemaker, Part 1 of 2

00:13:36
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

John Hume: Northern Ireland’s Magnetic Leader and Peacemaker, Part 1 of 2

An Irish politician, John Hume spent his life in the tireless pursuit of a peaceful solution to the conflict in Northern Ireland. He was widely regarded as one of the most important figures of the Northern Ireland peace process. As the Catholic leader of the Social Democratic and Labour Party, he was one of the architects of the Good Friday Agreement, which was signed in 1998 by Northern Ireland’s
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-05-16   420 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-05-16

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

00:22:16
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

Today, we are delighted to have Ms. Key from Indonesia show us how to make a vegan version of this colorful, tasty, healthy, and nutritious Indonesian dish. “In my hometown, my favorite food is Gado-gado. So, we will first prepare the raw peanuts. Add about one teaspoon of salt into a pan. Keep the heat low.” “Next, I will prepare the tofu and the tempeh. I want to fry them, so we need to first cu
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-16   826 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-16

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

00:13:32
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

Today we travel to Manaslu, a remote mountainous region of west-central Nepal, to visit the Shree Lho Basic School. Founded in 2010 by Reverend Acharya Sonam Dorje Rinpoche, the school has offered education and boarding free of charge to children of surrounding villages. Thanks to this loving and compassionate deed of the Reverend Rinpoche, the children are able to receive a proper education. “The
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-05-12   708 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-05-12

Daniel Barenboim: A Life Fostering Peace through Music, Part 2 of 2

00:15:48
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Daniel Barenboim: A Life Fostering Peace through Music, Part 2 of 2

Now, we continue to learn more about Mr. Barenboim’s ongoing endeavors for artistic perfection and his unique approach to promoting peace and dialog through music. In a London hotel lobby in 1993, Mr. Barenboim met the late Palestinian-American literary scholar and cultural critic, Edward Said. They collaborated to achieve their shared vision of co-existence and peace in the Middle East. On August
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-05-06   427 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-05-06

Daniel Barenboim: A Life Fostering Peace through Music, Part 1 of 2

00:14:42
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Daniel Barenboim: A Life Fostering Peace through Music, Part 1 of 2

One of the greatest classical musicians of our time, Mr. Daniel Barenboim is an internationally celebrated pianist, conductor and humanist. Born in Buenos Aires, Argentina on November 15, 1942, Daniel Barenboim grew up in a family of Jewish Russian immigrants. Both of his parents were professional pianists, and his piano lessons with his mother started at the age of five. He later continued to stu
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-29   493 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-29

Celebrating Korea Peace and World Peace

00:19:54
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Celebrating Korea Peace and World Peace

Today, April 27, is the 3rd anniversary of Korea Peace Day. The day was declared by Supreme Master Ching Hai in 2018 to commemorate the Panmunjom Declaration of Peace on the Korean Peninsula signed by the two heroic Korean leaders, Dear Respected Comrade Kim Jong Un and His Excellency Moon Jae-in. The leaders were honored by Supreme Master Ching Hai with Shining World Leadership Awards for their n
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-27   525 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-27

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 139 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

00:23:27
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 139 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

"ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ; ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੌਂਦ‌ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਲ ਮੁੜੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-04-25   2461 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-04-25

“Be Best”: Melania Trump, Elegant and Outstanding 45th First Lady of the USA

00:15:13
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

“Be Best”: Melania Trump, Elegant and Outstanding 45th First Lady of the USA

Melania Trump, or Melanija Knavs, was born in 1970. A native of the Yugoslav republic of Slovenia, she is the wife of His Excellency Donald Trump, 45th US President, who is also a Shining World Peace Leader Award and Shining World Leadership Award for Compassion Laureate.Melania Trump has used her life for the betterment of humanity, especially in the care of children and the plight of wome
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-04-11   715 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-04-11

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 3 of 3

00:16:16
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 3 of 3

In today’s episode, we explore more of the experiences and visions of both participants and exhibitors, as well as exciting developments in Asia. The dedication and focus of the exhibitors toward building a vegan world are a critical part for VeggieWorld in creating the success of the expos. “I am the founder of Green Monday. Seven years ago, we started to use multiple strategies and multi-media t
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-23   996 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-23

Heartwarming Police Stories, Part 2 of 2

00:14:04
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Heartwarming Police Stories, Part 2 of 2

“The police are the assets, the good, good assets of any country. They have been trained to do many things – even midwife, they can even deliver a baby. I mean, if they have to, emergency-wise. And they can do CPR to help the unconscious people, or babies or children even. Or even help in many ways that I probably forget to mention.” Sometimes the help that a police officer gives may seem l
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-22   627 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-22

Heartwarming Police Stories, Part 1 of 2

00:12:39
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Heartwarming Police Stories, Part 1 of 2

All over the world, police officers perform amazing feats of bravery and compassion every day. These heroes have a rare combination of courage, caring, strength, and intelligence. Police officers walk into a multitude of different situations where they must think quickly and come up with a solution, whether they need to save someone in an emergency or use their intelligence and wisdom to diffuse a
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-15   746 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-15

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

00:18:18
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

Mr. Mehta also points out that not only helping our fellow humans but also our animal companions is actually helping ourselves. “So, it’s actually very funny but we are doing no favors to animals. We are actually doing favors to ourselves by being compassionate. Because by the law of karma, every action has a reaction. So, human beings cannot say, Oh, this is our planet and we continue enjoying wh
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-03-11   696 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-03-11

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 132 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

00:23:30
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 132 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

ਬਾਲਡਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ; ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਦੇਵਤ‌ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ...
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-03-07   1090 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-03-07

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:52
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਖਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਅੰਦਰਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਜ਼ਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇਕ ਤਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-01   3012 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-01

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:54
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ‌ੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜ਼ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜ਼ਣ ਲਈ ਸਵਾਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਨਕਰੋਨਾਇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਉਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-23   3466 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-23

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

00:14:13
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

Like the accomplished refugees covered in previous parts of our series, Tresor Riziki is also among these outstanding individuals and is regarded as one of the most distinguished pop stars in Africa. Tresor is described as the pioneer of “African Neo-Pop Sounds.” Regarding his music, Tresor says that it is “a fusion of sound from all over the continent” and celebrates Africa and Africans. T
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19   1206 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ