ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

2021-07-27
ਭਾਸ਼ਾ:English ,Korean(한국어)

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
ਜਾਨਵਰ। (ਹਾਂਜੀ।) ਜਾਨਵਰ। (ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। (ਨਹੀਂ।) ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ... ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀੜ‌ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉਥੋਂ। (ਵਾਓ।) ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਹਰ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ; ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਦੀ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰਸੰਗ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ