ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

2021-07-26
ਭਾਸ਼ਾ:English ,Korean(한국어) ,Punjabi (Eastern)(पंजाबी) ,Spanish(Español)

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿਤ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ।) ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਲੋਕੀਂ ਸਚਮੁਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਉਚੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰਸੰਗ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ